Οι εκδόσεις του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του κέντρου ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνουν:

1. Υλικό για την προετοιμασία των εξετάσεων.

2. Εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

3. Αναλυτικά εξεταστικά προγράμματα πιστοποίησης ελληνομάθειας.


Τελευταία ανανέωση: 23/10/2019 12:17