Οι εκδόσεις του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του κέντρου ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνουν:

Υλικό για την προετοιμασία των εξετάσεων.
Εγχειρίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Αναλυτικά εξεταστικά προγράμματα πιστοποίησης ελληνομάθειας.

Τελευταία ανανέωση: 26/09/2022 11:52