Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στα ΤΕΓ

1 εγγραφή


Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στα ΤΕΓ : Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στα ΤΕΓ εξωτερικού
 

Ο τόμος Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στα ΤΕΓ εξωτερικού συνιστά, στο πρώτο μέρος του, μια αρχική αλλά εις βάθος απάντηση των καίριων ερωτημάτων που συχνά θέτουν οι διδάσκοντες την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.

Περισσότερα