Αποτελέσματα για: "Γ*"

Βρέθηκαν 9 όροι [1 - 9]

Γενίκευση κρίσης/Σύνδρομο του φωτοστέφανου

Βλέπε λήμμα «halo effect».

Γενική εντύπωση

Βλέπε λήμμα «holistic/global/impressionistic scoring».

Γενική μέθοδος βαθμολόγησης

Βλέπε λήμμα «holistic/global/impressionistic scoring».

Γλωσσική δεξιότητα

Βλέπε λήμμα «linguistic competence».

Γλωσσική επάρκεια

Βλέπε λήμμα «linguistic competence».

Γλωσσική ικανότητα

Βλέπε λήμμα «linguistic competence».

Γλωσσικό προφίλ

Βλέπε λήμμα «profile».

Γνώρισμα

Βλέπε λήμμα «construct».

Γραφική κλίμακα αξιολόγησης

Βλέπε λήμμα «nominal rating scale».