Ο υποψήφιος των επιπέδων ελληνομάθειας Α1 και Α2 χαρακτηρίζεται ως βασικός χρήστης της γλώσσας. Το επίπεδο Β1 είναι το πρώτο της σειράς των έξι επιπέδων γλωσσομάθειας, που χαρακτηρίζει τον χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και μπορεί να θεωρηθεί κομβικό σημείο. Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις. Η αυτονομία του όμως αυτή εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την καλή διάθεση του συνομιλητή του.

Γενικός Εκπαιδευτικός Στόχος

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις άμεσων καθημερινών συναλλαγών για τις οποίες η χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερή, προβλέψιμη και επαναλαμβανόμενη. Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών οι ομιλητές δημιουργούν και διατηρούν κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές. Σε καταστάσεις έμμεσης επικοινωνίας, οι ομιλητές πρέπει να μπορούν να κατανοούν την ουσία και ορισμένες λεπτομέρειες ενός προφορικού ή γραπτού κειμένου.

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ακόμη τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες, γλωσσικές (να γνωρίζει τους γλωσσικούς τρόπους για να τραβάει την προσοχή των άλλων, να απευθύνεται στους συνομιλητές του, να παίρνει τον λόγο, να ολοκληρώνει την επικοινωνία, να επιλέγει τον βαθμό επισημότητας ή οικειότητας κτλ.) και μη γλωσσικές (να γνωρίζει τους τρόπους φυσικής επαφής, χειραψία, φίλημα, χειρονομίες κτλ.), να είναι εξοικειωμένος ως ένα βαθμό με βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή, τις βασικές αξίες και νοοτροπίες.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει τα κύρια σημεία αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες ενός σχετικά απλού προφορικού λόγου που εκφέρεται σε φυσικό, αλλά όχι ιδιαίτερα θορυβώδες περιβάλλον, με την προφορά της κοινής νέας ελληνικής γλώσσας ή όσο γίνεται πλησιέστερα προς αυτήν, σε ρυθμό που είναι λίγο πιο αργός από τον κανονικό και αφορά οικεία θέματα σχετικά με τη δουλειά του υποψηφίου, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία κτλ.

Τα κείμενα πρέπει να έχουν σαφή νοηματική και γλωσσική δομή, οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι εμφανείς και τα θέματα να είναι οικεία ή σχετικά με τα άμεσα προσωπικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

Ειδικότερα τα είδη των κειμένων τα οποία πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί ο υποψήφιος περιλαμβάνουν συνομιλίες ανάμεσα σε δύο φυσικούς ομιλητές, ή μη φυσικούς ομιλητές οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και συζητούν για θέματα που σχετίζονται με τις εμπειρίες του υποψηφίου ή με τις θεματικές περιοχές που ορίζονται σ’ αυτό το επίπεδο, όπως δημόσιες ανακοινώσεις ή πληροφορίες (σταθμός λεωφορείων, τρένων, αεροδρομίων κτλ.), μηνύματα και πληροφορίες μέσω τηλεφώνου (δρομολόγια, αυτόματος τηλεφωνητής κτλ.), δελτίο καιρού (τηλεόραση, ραδιόφωνο), πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους (ραδιόφωνο κτλ.), διαφημίσεις, οδηγίες που δίνονται από υπαλλήλους σε διάφορες υπηρεσίες, ή οδηγίες στον δρόμο, διηγήσεις και απλές περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων.

Ακόμη, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τα κύρια σημεία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων για επίκαιρα γεγονότα ή θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος του υποψηφίου αλλά και τις ουσιαστικές λεπτομέρειες προφορικών κειμένων, τα οποία είναι σχετικά με τις καταστάσεις επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτό το επίπεδο, ως προς την προσωπική ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης, την απασχόληση ή το επάγγελμα, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, τα ταξίδια, τα καταναλωτικά αγαθά, την αγορά, τις κοινωνικές σχέσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Η κατανόηση ενός γραπτού κειμένου ως δεξιότητα εμφανίζεται σε υψηλότερο βαθμό απ’ ό,τι η κατανόηση του προφορικού λόγου, λόγω του παράγοντα χρόνου που έχει ο υποψήφιος στη διάθεσή του. Ο υποψήφιος καλείται να συλλάβει το νόημα του προφορικού λόγου κατά τη διάρκεια της παραγωγής του, ενώ η κατανόηση του γραπτού λόγου δεν υπόκειται στους ίδιους χρονικούς περιορισμούς. Ο υποψήφιος μπορεί να ανατρέξει στο γραπτό κείμενο όσες φορές του είναι απαραίτητο για να το κατανοήσει. Γενικά το φάσμα των κειμένων που πρέπει να κατανοεί ο υποψήφιος κάθε επιπέδου είναι ευρύτερο για τον γραπτό λόγο, ενώ είναι πιο περιορισμένο στον προφορικό λόγο.

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το γενικό νόημα, καθώς και ουσιαστικές λεπτομέρειες γραπτών κειμένων που συνδέονται με τις καταστάσεις επικοινωνίας οι οποίες περιγράφονται και με τις θεματικές περιοχές που ορίζονται σε αυτό το επίπεδο. Ειδικότερα, στα είδη κειμένων γραπτού λόγου που καλείται ο υποψήφιος να κατανοεί, περιλαμβάνονται όσα αναφέρθηκαν στα επίπεδα Α1 και Α2 και επιπλέον: οδηγίες χρήσης (σε καρτοτηλέφωνα, αυτόματα μηχανήματα τραπεζών, σε συσκευές κτλ.) σήματα (πινακίδες στον δρόμο, σήματα τροχαίας), προγράμματα τηλεόρασης/ραδιοφώνου/θεάτρου, ανακοινώσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα, δρομολόγια, σύντομες αναφορές, σημειώματα, απλά άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, αγγελίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, τυπική ή προσωπική αλληλογραφία, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή ανθρώπων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων, αντιδράσεων και επιθυμιών.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής των κειμένων γραπτού λόγου που περιγράφονται στα επίπεδα Α1 και Α2 και επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να γράφει προσωπικές επιστολές σε φίλους ή γνωστούς, απλά μηνύματα (συγχαρητήρια, προσκλήσεις, ευχαριστήρια κτλ.) ή ακόμη και γράμματα τυπικού περιεχομένου που αφορούν αίτηση για δουλειά, έκφραση παραπόνων σε κάποια εταιρεία, σε ξενοδοχεία για κρατήσεις δωματίων ή σε ιδιοκτήτες σπιτιών, σύντομη αναφορά για κάποιο ατύχημα, απλές περιγραφές (ατόμων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων κτλ.), μετάδοση πληροφοριών, εντυπώσεις και προσωπικές απόψεις.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής οι οποίες απαιτούν τη χρήση γλωσσικών δομών, σε μεγάλο βαθμό σταθερών, σύμφωνα με τις γλωσσικές συνήθειες και τις συνθήκες της επικοινωνίας. Πρέπει να μπορεί να παίρνει μέρος σε συνομιλίες πάνω σε θέματα που του είναι οικεία, προσωπικού ενδιαφέροντος ή σχετικά με την καθημερινή ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται δίνοντας και παίρνοντας πληροφορίες στις επικοινωνιακές καταστάσεις, σε τυπικό ή φιλικό λόγο, που αφορούν την προσωπική ζωή (διαμονή, διατροφή, μετακίνηση κτλ.), τις συναλλαγές του με κρατικές υπηρεσίες (τμήμα αλλοδαπών, τελωνείο, αστυνομία, τροχαία κτλ.), με γραφεία πληροφοριών (διάφορων οργανισμών όπως ΕΟΤ, ΟΣΕ κτλ.), με δημόσιες υπηρεσίες (ταχυδρομείο, τράπεζα κτλ.), την αγορά καταναλωτικών αγαθών, την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, την κοινωνική ζωή, την επαγγελματική ζωή, την ψυχαγωγία.

Πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει τα συναισθήματά του θετικά ή αρνητικά, να ζητά και να δίνει συμβουλές, άδεια, οδηγίες, να περιγράφει απλά εμπειρίες και γεγονότα, να εξηγεί και να αιτιολογεί απόψεις και σχέδια με σύντομο τρόπο, να διηγείται μια ιστορία ή την πλοκή ενός βιβλίου ή μιας ταινίας, να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές λόγου (για να παίρνει, να συνεχίζει ή να ολοκληρώνει τον λόγο του, για να ανοίγει/κλείνει μια συζήτηση κτλ.) και να χειρίζεται προβλήματα επικοινωνίας ζητώντας τη βοήθεια του συνομιλητή του.

Καταστάσεις Επικοινωνίας

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής, οι οποίες απαιτούν τη χρήση γλωσσικών δομών σε μεγάλο βαθμό σταθερών. Ως μέλη της ελληνόφωνης κοινωνίας, είτε ως επισκέπτες, είτε ως προσωρινοί κάτοικοι, πρέπει να είναι σε θέση να εμπλέκονται επιτυχώς σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας που περιγράφτηκαν στα επίπεδα Α1 και Α2 και επιπλέον σ’ αυτές που περιγράφονται παρακάτω:

Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι

Αναγνώριση ταυτότητας

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα, στο πλαίσιο μιας συζήτησης, να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για το άτομό του και να ζητά και να κατανοεί τις πληροφορίες που του δίνει ο συνομιλητής του. Πρέπει να μπορεί να αναφέρεται, εκτός από την εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου και στον χαρακτήρα του. Ακόμη πρέπει να μπορεί να αναφέρεται με σχετική λεπτομέρεια στην επαγγελματική του απασχόληση και να κατανοεί τις πληροφορίες που του δίνει ο συνομιλητής του πάνω στο ίδιο θέμα.

Κατοικία, διαμονή

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να δίνει πληροφορίες προφορικά ή γραπτά σχετικά με την περιοχή διαμονής του, να κάνει περιγραφή του σπιτιού του (του τύπου του σπιτιού, διώροφο, μονοκατοικία, διαμέρισμα), των χώρων που διαθέτει, να αναφέρεται στα τρέχοντα έξοδα συντήρησης του σπιτιού, στα έπιπλα, στον ρουχισμό, στις οικιακές συσκευές και στα μαγειρικά σκεύη που χρησιμοποιεί στο σπίτι και στις υπηρεσίες που παρέχονται (ηλεκτρικό, τηλέφωνο, αέριο, ύδρευση).

Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνει τη μορφολογία του εδάφους της ιδιαίτερης πατρίδας του και της χώρας και της περιοχής διαμονής του. Πρέπει να μπορεί να μιλά για το κλίμα ενός τόπου, περιγράφοντας τις καιρικές συνθήκες, ανάλογα με την κάθε εποχή, να μπορεί να ενημερώνεται από τα δελτία καιρού από τα μέσα ενημέρωσης για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Ακόμη πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει, αλλά να εκφέρει και τη γνώμη του για θέματα όπως ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί στον συνομιλητή του πώς διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο του, με τι του αρέσει να ασχολείται ερασιτεχνικά, να ρωτάει τον συνομιλητή του για τα ενδιαφέροντά του και να ανταλλάσσει απόψεις. Ακόμη πρέπει να μπορεί να μιλά για τα καλλιτεχνικά και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα. Πρέπει να μπορεί να ενημερώνεται, από διάφορα ενημερωτικά έντυπα και σχετικές καταχωρίσεις στον τύπο, για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, να καταλαβαίνει οδηγούς διασκέδασης, να ζητάει πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας ή επισκέψεων (εκθέσεις, μουσεία κτλ.), για τις τιμές εισόδου, τις ώρες παραστάσεων ή προβολών, για το είδος των θέσεων (πλατεία, εξώστης) και να εξασφαλίζει θέσεις εκ των προτέρων, αν χρειάζεται.

Κοινωνικές σχέσεις

Ο υποψήφιος, εκτός από τις προσωπικές του σχέσεις με το άμεσο περιβάλλον του, πρέπει να μπορεί να συμμετέχει ως μέλος σε διάφορους ομίλους, οργανώσεις, ομάδες, στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις της εταιρείας ή υπηρεσίας στην οποία εργάζεται και να μπορεί να πραγματοποιεί διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλους. Ακόμη, πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις κοινωνικές συνήθειες γλωσσικές και παραγλωσσικές και τους κοινωνικούς τύπους του τόπου διαμονής του.

Υγεία, κατάσταση του οργανισμού

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να έχει την ικανότητα να μιλά για θέματα υγείας που αφορούν τον ίδιο ή κάποιον άλλο, για θέματα υγιεινής και να προμηθεύεται αυτά που του είναι απαραίτητα για την υγιεινή του σώματός του, να αναφέρεται ή να ζητάει πληροφορίες για τις διάφορες ασφάλειες που προσφέρονται ή που ο ίδιος έχει ή στις οποίες θα ήθελε να εγγραφεί μέλος. Ακόμη πρέπει να μπορεί να ζητά και να δίνει πληροφορίες για ιατρική βοήθεια, για υπηρεσίες άμεσης ανάγκης και να καταλαβαίνει ανακοινώσεις σχετικές με τα εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές και εξωτερικά ιατρεία.

Καθημερινή ζωή

Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρεται λεπτομερώς στις δραστηριότητες μέσα στο σπίτι και να ανταλλάσσει πληροφορίες και γνώμες σχετικές με τις ευκολίες ή παροχές υπηρεσιών γι’ αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Δραστηριότητες έξω από το σπίτι
Αγορά

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να συναλλάσσεται με τους πωλητές και να ζητά και να παίρνει τις πληροφορίες που του χρειάζονται σχετικά με το προϊόν που θέλει να αγοράσει, για την τιμή του, την έκπτωση που θα μπορούσε να έχει, τον τρόπο πληρωμής. Ακόμη, πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει διαφημίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες και έντυπα για καταστήματα και για διάφορα προϊόντα, τους όρους αγοράς τους, να κατανοεί απλές εξηγήσεις σχετικές με το είδος, τη χρήση και τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται πάνω στο προϊόν.

Διατροφή

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να παίρνει πληροφορίες από διαφημιστικά έντυπα για εστιατόρια, ταβέρνες, μενού, δυνατότητες διανομής των διάφορων παρασκευασμάτων στο σπίτι και να τις χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του.

Εκπαίδευση/επαγγελματικός χώρος

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες και γνώμες πάνω σε θέματα εκπαίδευσης στην ιδιαίτερη πατρίδα του και στην Ελλάδα (τύποι σχολείων, χρόνος φοίτησης, εξετάσεις κτλ.). Πρέπει να μπορεί να πληροφορείται και να ανταποκρίνεται, ως προς το τυπικό μέρος, στις απαιτήσεις φοίτησης και στις υποχρεώσεις του απέναντι στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρακολουθεί.

Ως προς τον επαγγελματικό χώρο, ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να δίνει και να παίρνει πληροφορίες σχετικές με τον χώρο και τις συνθήκες εργασίας του. Πρέπει να μπορεί να διαβάζει τις μικρές αγγελίες για προσφορά και ζήτηση εργασίας, να κάνει ερωτήσεις και να καταλαβαίνει τις απαντήσεις σχετικά με το είδος της προτεινόμενης εργασίας, τα καθήκοντά του, τις συνθήκες εργασίας, τις υποχρεώσεις των εργαζομένων, το ωράριο, τις αποδοχές του, τον ελεύθερο χρόνο του, τις διακοπές του. Ακόμη πρέπει να μπορεί να παίρνει μέρος στην κοινωνική ζωή της εταιρείας ή της υπηρεσίας στην οποία εργάζεται, να ενημερώνεται για τις κοινωνικές παροχές και να τις χρησιμοποιεί και να καταλαβαίνει τους κανονισμούς και τις οδηγίες για την προστασία και την ασφάλειά του.

Δημόσιες υπηρεσίες

Ο υποψήφιος όταν έρχεται σε επαφή με διοικητικούς υπαλλήλους πρέπει να έχει την ικανότητα να συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα, να ζητάει πληροφορίες, διευκρινίσεις, εξηγήσεις ή να του επαναλάβουν κάτι που δεν κατάλαβε σε μια πληροφορία ή σε κάποιο έγγραφο. Γενικά, πρέπει να μπορεί να εξυπηρετείται σε τράπεζες, επιχείρηση ηλεκτρισμού, οργανισμό ύδρευσης, ταχυδρομείο, οργανισμούς τηλεφώνου, αστυνομία, διπλωματικές υπηρεσίες, έλεγχο αεροδρομίων/σταθμών, τελωνείο, τμήμα αλλοδαπών κά.. Αν είναι υποχρεωμένος, να μπορεί να ζητά τη βοήθεια υπηρεσιών άμεσης ανάγκης, όπως αστυνομία, άμεση επέμβαση, πρώτες βοήθειες, πυροσβεστική.

Μετακίνηση/ταξίδια

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει τη γνώμη του και να ζητάει τη γνώμη των άλλων συνομιλητών του σχετικά με τα ταξίδια για διακοπές ή για δουλειά μέσα ή έξω από τη χώρα, να αναφέρεται στα μέσα συγκοινωνίας, στην κατάσταση των δρόμων, τη σηματοδότηση, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα πρατήρια βενζίνης, τα καταλύματα και τις αποσκευές που μπορεί να φέρει μαζί του. Ειδικότερα, πρέπει να μπορεί να κλείνει θέση και να βγάζει εισιτήριο, να ζητά πληροφορίες για τη διάρκεια του ταξιδιού, για τυχόν καθυστερήσεις ή για το πώς μπορεί να πάει στο μέρος που θέλει, αν ταξιδεύει με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς.

Λεξιλόγιο

Το λεξιλόγιο που καλείται να κατέχει ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου είναι αυτό που προκύπτει από τις καταστάσεις επικοινωνίας και τις γλωσσικές λειτουργίες, όπως αυτές ορίζονται. Δίνεται έμφαση στα ρήματα που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν γνώσεις, γνώμες, απόψεις, και συναισθήματα (νομίζω, πιστεύω, ξέρω, λέω ότι, χαίρομαι, λυπάμαι κτλ.). Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο για να μπορεί να εκφράζεται, να γίνεται κατανοητός και να εκπληρώνει τις επικοινωνιακές του ανάγκες, αν και συνήθως ο λόγος του χαρακτηρίζεται από διστακτικότητα και πολλές περιφράσεις.

Φωνητική

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να κατέχει και να χρησιμοποιεί σωστά, στον γραπτό του λόγο, ορισμένους κανόνες ως προς τον συλλαβισμό των λέξεων, όπως στις λέξεις έ-θνος, άλ-λο, Αγ-γλία, ά-στρο, άν-θρω-πος, μπαρ-μπού-νι κτλ.

Ακόμη πρέπει να είναι ενήμερος για τα πάθη φωνηέντων και συμφώνων, όπως:

  • συναίρεση (Θόδωρος, ξανάκουσα)
  • αλλαγή (τίποτε/α, ακόμη/α )
  • αποβολή και ανάπτυξη του -γ- ανάμεσα σε φωνήεντα (λέω, έλεγα, τρώω, έτρωγα)

Πρέπει να γνωρίζει την αλλαγή στα συμφωνικά συμπλέγματα, όπως:

  • φτ/φθ (φτηνά/φθηνά)
  • χτ/χθ (χτες/χθες)
  • κτ/χτ (οκτώ/οχτώ)
  • πτ/φτ (επτά/εφτά, φτερό αλλά περίπτερο)

Και να γνωρίζει τους κανόνες αποβολής και διατήρησης του τελικού -ν.

Κοινωνιοπολιτισμική Ικανότητα

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τις βασικές γνώσεις των επιπέδων Α1 και Α2 ως προς το κοινωνικοπολιτισμικό επιπέδο της Ελλάδας και επιπλέον να είναι ενημερωμένος για τις συνθήκες διαβίωσης, τις κοινωνικές συμβάσεις που διέπουν διάφορες δραστηριότητες όπως μια πρόσκληση για επίσκεψη (πώς μπορεί να δεχτεί ή να αρνηθεί χωρίς να είναι αγενής, πόσο ακριβής πρέπει να είναι στην ώρα άφιξης, πώς πρέπει να είναι ντυμένος, αν πρέπει να φέρει γλυκά ή λουλούδια, αν πρέπει να σχολιάσει το φαγητό, τον χώρο του σπιτιού, για ποια ζητήματα είναι αποδεκτό να συζητήσει ή να ρωτήσει, πόσο πρέπει να μείνει κτλ.). Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αντιλαμβάνεται τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση ή τη μη χρήση του «πληθυντικού της ευγένειας» σε συνάρτηση με παράγοντες όπως η ευγένεια, ο σεβασμός, η οικειότητα κτλ.

Ακόμη ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση και τη σημασία παραγλωσσικών στοιχείων όπως η χειραψία, η σωματική επαφή και εγγύτητα, το χαμόγελο, το αγκάλιασμα, τα φιλιά, οι χειρονομίες ή οι γκριμάτσες που δηλώνουν κατάφαση ή άρνηση, δείξη, άγνοια, απορία, χαρά, δυσαρέσκεια, χειρονομίες σε εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, που καλούν τον σερβιτόρο για παραγγελία κατά την άφιξη ή για τον λογαριασμό πριν από την αναχώρηση κ.ά.


Τελευταία ανανέωση: 05/03/2020 11:56