Το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το ΚΕΓ, μετά από κρίση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε χρόνο από το 1999 με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εξεταστικών κέντρων και υποψηφίων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
1999 13 565
2000 24 1.004
2001 31 1.326
2002 46 1.940
2003 48 2.081
2004 61 2.263
2005 68 2.504
2006 70 2.760
2007 79 2.768
2008 98 3.031
2009 111 3.438
2010 117 3.678
2011 119 4.118
2012 120 3.949
2013 125 3.802
2014 127 3.935
2015 128 3.811
2016 130 4.104

Αντιστοιχία επιπέδων

Με το Π.Δ. 60/30-6-2010 ΦΕΚ Α’ 98 θεσμοθετήθηκαν τα 2 νέα γλωσσικά επίπεδα Α1 (Α1 για παιδιά από 8-12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους) και Γ2 και μετονομάστηκαν τα ισχύοντα επίπεδα ως εξής:

Παλαιά επίπεδα Νέα επίπεδα
- Α1
Α ⇒ Α2
Β ⇒ Β1
Γ ⇒ Β2
Δ ⇒ Γ1
- Γ2

Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως τώρα από το ΚΕΓ για τα επίπεδα Α, Β, Γ, Δ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Για βεβαίωση αντιστοίχισης πατήστε εδώ.

Εξετάσεις παλαιού τύπου

Αν ενδιαφέρεστε να δείτε τα θέματα εξετάσεων παλαιού τύπου (μέχρι το 2010) πατήστε εδώ.

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

Α1 «στοιχειώδης γνώση»

Α2 «βασική γνώση»

Β1 «μέτρια γνώση»

Β2 «καλή γνώση»

Γ1 «πολύ καλή γνώση»

Γ2 «άριστη γνώση»

Εξετάσεις των ΚΕΚ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διενεργεί επίσης εξετάσεις για τους υποψηφίους των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις αυτές μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Εστίες διδασκαλίας της Ν.Ε. σε πανεπιστήμια

  • Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε ή να σπουδάσετε την ελληνική γλώσσα, μπορείτε να δείτε τις εστίες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.
  • Μπορείτε επίσης να δείτε τις εστίες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο χάρτη. Επιλέξτε ήπειρο και στη συνέχεια χώρα. Σε κάθε έναν από τους φορείς σημειώνεται αν πρόκειται για εξεταστικό κέντρο της πιστοποίησης ελληνομάθειας, για εστία διδασκαλίας ή και για τα δύο.

Οδηγός εξετάσεων

Διαβάστε τον οδηγό για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.


Τελευταία ανανέωση: 06/06/2022 10:21