Υψηλή αντίθεση

Η ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα για Άτομα με Αναπηρία

Στο πλαίσιο της Πράξης "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), οργανώθηκε και εκπονείται ένα έργο που έχει ως στόχο τη διδασκαλία, την εκμάθηση και την αξιολόγηση της ελληνικής γλώσσας (ως ξένης/δεύτερης) για μαθητές ΑμεΑ. Το συγκεκριμένο υποέργο της πράξης έχει τίτλο «Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε άτομα με αναπηρίες»

Για τον συγκεκριμένο σκοπό, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες, ενεργοί διδάσκοντες σε μαθητές ΑμεΑ και σύμβουλοι οργάνωσαν μια δυναμική ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας των επιστημονικών συνεργατών για ΑμεΑ εργάζεται συστηματικά για να προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο διδασκαλίας, εκμάθησης και πιστοποίησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας σε μαθητές με προβλήματα όρασης, ακοής, μάθησης καθώς και στους διδάσκοντες και τους γονείς των μαθητών ΑμεΑ.

Οι άξονες του έργου είναι: