Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Τα ενδιαφέροντα και οι γλωσσικές ανάγκες των υποψηφίων αυτής της ηλικίας καταδεικνύουν θεματολογία σχετική με το ίδιο το παιδί, το σπίτι και την οικογένειά του, το σχολείο, τους φίλους και συμμαθητές και άλλα οικεία πρόσωπα, τη γειτονιά, τους χώρους και τους τρόπους ψυχαγωγίας του.

Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τον εαυτό του, για τους φίλους και συμμαθητές του, να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες (συναλλαγές για την αγορά αγαθών στο κυλικείο, στο περίπτερο κτλ.), να δημιουργεί επαφές στο οικογενειακό και οικείο περιβάλλον (γειτονιά, σχολείο) και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων (ψυχαγωγία, αθλητισμός). Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει σύντομες ανακοινώσεις και να συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες ακολουθώντας απλές οδηγίες των γονιών, του δασκάλου κτλ.

Σε γλωσσικό επίπεδο ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό διαθέτει περιορισμένα μέσα για να αντιμετωπίζει στοιχειώδεις απαιτήσεις των περισσότερων συνηθισμένων καθημερινών περιστάσεων: ένα περιορισμένο ρεπερτόριο ολοφράσεων (λέξεις, φράσεις και προτάσεις που τις έχει μάθει και τις χρησιμοποιεί ως ενιαία σύνολα) και την ικανότητα να κατανοεί και να παράγει σύντομα, απλά κείμενα.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

Στην κατανόηση προφορικού λόγου γενικά ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί αργό προφορικό λόγο, με παύσεις, να καταλαβαίνει οδηγίες, να απαντάει σε απλές ερωτήσεις. Η κατανόηση εξαρτάται από τις συνθήκες επικοινωνίας οι οποίες απαιτούν αργή, προσεκτική εκφορά πρότυπων γλωσσικών μορφών από τον ομιλητή. Αν πρόκειται για ζωντανή ακρόαση, πρέπει να υπάρχουν παύσεις, επαναλήψεις και επαναδιατυπώσεις, όπου είναι απαραίτητο. Αν πρόκειται για ηχογραφημένο λόγο, το επίπεδο θορύβου και παρεμβολών από άλλες ηχητικές πηγές πρέπει να είναι χαμηλό. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρήση οπτικών μέσων (χάρτες, σχέδια, εικονογραφημένες ιστορίες κτλ.), τα οποία διευκολύνουν την κατανόηση και προσδίδουν αυθεντικότητα και ρεαλισμό.

Πιο συγκεκριμένα ως ακροατής, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει ακουστικά λέξεις, εκφράσεις και προτάσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον του, τα ενδιαφέροντά του. Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει βασικές πληροφορίες στην ακρόαση ενός παραμυθιού ή μιας απλής ιστορίας, να μπορεί να κατανοεί οδηγίες και να ακολουθεί σύντομες απλές κατευθύνσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Στην κατανόηση γραπτού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να κατανοεί σύντομα κείμενα, μηνύματα και κάρτες, να αναγνωρίζει καθημερινά ονόματα, λέξεις και πολύ βασικές φράσεις για καθημερινά θέματα, να κατανοεί απλές περιγραφές, με οπτικά ερεθίσματα, να ακολουθεί απλές σύντομες οδηγίες. Η κατανόηση γραπτού λόγου περιορίζεται σε μεμονωμένες λέξεις και σύντομα, απλά κείμενα, σχετικά με οικεία θέματα και ανάγνωση μιας μιας λέξης της κάθε φράσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα γράμματα της αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά καθώς και λέξεις και στοιχειώδεις φράσεις. Επίσης, πρέπει να μπορεί να διαβάζει ονόματα και είδη καταστημάτων της γειτονιάς τους (π.χ. φούρνος, κρεοπωλείο) και ονόματα λίγων συγκεκριμένων ειδών στα καταστήματα (π.χ. σοκολάτα, παγωτό κτλ.).

Ο υποψήφιος, τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας σύντομης και απλής ιστορίας και να μπορεί να ακολουθεί σύντομες, απλά γραμμένες οδηγίες, ιδιαίτερα αν υπάρχει οπτική υποστήριξη (εικονογραφημένες ιστορίες, χάρτες, εικόνες χρήσης αντικειμένων κτλ.).

Παραγωγή γραπτού λόγου

Στην παραγωγή γραπτού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να σχηματίζει σύντομες προτάσεις με απλή δομή και να χρησιμοποιεί τα βασικά σημεία στίξης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να γράφει απλές προτάσεις περιγράφοντας τον εαυτό του, το σπίτι ή το σχολείο του, τη γειτονιά του. Επιπλέον πρέπει να μπορεί να περιγράφει με μεμονωμένες προτάσεις μια ιστορία με ερεθίσματα εικόνες ή σύντομους διαλόγους. Γενικά, η παραγωγή γραπτού λόγου περιορίζεται σε ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων και παραγωγή πολύ σύντομων, απλών κειμένων, όπως μια κάρτα.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Στην παραγωγή προφορικού λόγου ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου επιδεικνύει περιορισμένο έλεγχο λίγων απλών γραμματικών δομών. Πρέπει να μπορεί να σχηματίζει μεμονωμένες προτάσεις, οι οποίες να περιγράφουν τον εαυτό του και οικεία του πρόσωπα. Πρέπει να είναι σε θέση να δίνει πληροφορίες για το οικείο του περιβάλλον και τα ενδιαφέροντά του και να κάνει απλές ερωτήσεις για το χρόνο και τον τόπο.

Σε συνθήκες διάδρασης (συνομιλίας με τον εξεταστή ή συνεξεταζόμενό του ή συνέντευξης) πρέπει να μπορεί να συστήνει τον εαυτό του και να χρησιμοποιεί στοιχειώδεις εκφράσεις χαιρετισμού και αποχαιρετισμού, να κάνει ερωτήσεις στους άλλους, να δίνει άμεσες και απλά διατυπωμένες απαντήσεις, που να ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις. Ο λόγος του, βέβαια, χαρακτηρίζεται από παύσεις για αναζήτηση εκφράσεων, παλινωδίες και λάθη. Ωστόσο, η απόδοση του υποψηφίου στην παραγωγή λόγου εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από τον συνομιλητή, ο οποίος μπορεί να βοηθά χρησιμοποιώντας απλές δομές, επαναλαμβάνοντας ή επαναδιατυπώνοντας, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Καταστάσεις Επικοινωνίας

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί, με τη βοήθεια του συνομιλητή του, λόγο αρθρωμένο αργά και καθαρά πάνω σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις του με τον μικρόκοσμο που τον περιβάλλει (σπίτι, σχολείο, χώροι ψυχαγωγίας και άθλησης) και να χρησιμοποιεί σειρά απλών προτάσεων και φράσεων, επιτελώντας τις γλωσσικές λειτουργίες που έχουν καταγραφεί σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας όπως:

Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι

Αναγνώριση ταυτότητας

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να λέει το όνομά του και το επίθετό του, τη διεύθυνση, το τηλέφωνό του, την καταγωγή του και την ηλικία του, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του. Πρέπει να μπορεί να περιγράφει την οικογένειά του και να αναφέρεται στους συγγενείς πρώτου βαθμού όπως: πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή, παππούς, γιαγιά. Πρέπει να μπορεί ακόμη να περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου (ψηλός, κοντός, χοντρός, ξανθός κτλ.).

Κατοικία, διαμονή

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει το σπίτι του (δωμάτια, έπιπλα, χρώματα, κήπος) και τον περιβάλλοντα χώρο (γειτονιά), να δίνει γενικές πληροφορίες για το πού βρίσκεται το σπίτι του, αν είναι κοντά ή μακριά από κάποιο σημείο αναφοράς. Να λέει αν μένει μόνος στο δωμάτιό του ή με ποιον το μοιράζεται, αν έχει κάποιο κατοικίδιο ζώο κτλ.

Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει λέξεις όπως: πόλη, χωριό, βουνό, θάλασσα, ποτάμι, παραλία, δέντρο, λουλούδι, ζώο και τα ονόματα κάποιων ζώων π.χ. γάτα, σκύλος, άλογο. Πρέπει να μπορεί να αναφέρεται στα βασικά χρώματα των λουλουδιών και ζώων (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, άσπρο, μαύρο, καφέ). Ακόμη πρέπει να του είναι οικείες, και ίσως με βοήθεια, να μπορεί να χρησιμοποιεί λέξεις και φράσεις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες, όπως: έχει ήλιο, βρέχει, χιονίζει, φυσάει, κάνει κρύο, κάνει ζέστη, βροχή, χιόνι, αέρας κτλ.

Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να λέει πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του, γνωρίζοντας το σχετικό λεξιλόγιο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του (μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ομάδα, τένις, σκι, κολύμπι, μουσική, τραγουδιστής κτλ.)

Κοινωνικές σχέσεις

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να μιλάει για τις προσωπικές του σχέσεις με άλλους (π.χ. φίλους, συμμαθητές, συγγενείς κτλ.) και να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες μέσα στο σχολείο και στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον (πάρτι, γιορτές κτλ).

Υγεία, κατάσταση του οργανισμού

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να γνωρίζει τα μέρη του σώματος (κεφάλι, πρόσωπο, μάτια, μύτη, αυτιά, στόμα, χέρια, πόδια, κοιλιά), να μπορεί να εξηγεί, με τη βοήθεια πάντα του συνομιλητή του, τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει (π.χ. πονάω).

Καθημερινή ζωή

Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να μιλάει για τις καθημερινές δραστηριότητές του μέσα στο σπίτι από την ώρα που ξυπνάει μέχρι να πάει πάλι για ύπνο (ξυπνώ, τρώω, διαβάζω, παίζω, ακούω μουσική, γράφω, ζωγραφίζω κτλ.).

Δραστηριότητες έξω από το σπίτι
Αγορά

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα ονόματα μερικών μαγαζιών όπως: φούρνος, μανάβης, ζαχαροπλαστείο, περίπτερο, να αγοράζει αντικείμενα μικρής αξίας από το κυλικείο του σχολείου του ή από το περίπτερο της γειτονιάς ρωτώντας για την τιμή τους.

Σχολείο

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το λεξιλόγιο που περιγράφει τους χώρους ενός σχολείου (τάξη, γραφείο, αυλή, γυμναστήριο, κυλικείο κτλ.), καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον (θρανίο, πίνακας, κιμωλία, σπόγγος, βιβλίο, τετράδιο, μολύβι, σβηστήρα, υπολογιστής κτλ.) καθώς και λέξεις όπως: δάσκαλος, καθηγητής, συμμαθητής, εξετάσεις κτλ. Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει σύντομες και απλές ανακοινώσεις σχετικές με τη λειτουργία του σχολείου, να συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες ακολουθώντας τις οδηγίες του δασκάλου, να κάνει απλές ερωτήσεις ζητώντας κάτι, όπως να βγει έξω από την τάξη, αλλά να καταλαβαίνει και απλές απαντήσεις που του δίνονται.

Μετακίνηση/ταξίδια

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να μιλάει για το μεταφορικό μέσο που του αρέσει και να αναγνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, αεροδρόμιο, πλοίο, λιμάνι, εισιτήριο, στάση κτλ.). Ακόμη πρέπει να μπορεί να περιγράφει ένα ταξίδι του, πάντα με τη βοήθεια του συνομιλητή του.

Λεξιλόγιο

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο διαθέτει ένα στοιχειώδες ρεπερτόριο λέξεων και απλών εκφράσεων που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και συγκεκριμένες χειροπιαστές καταστάσεις. Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί, με κάποια βοήθεια, το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί στις καταστάσεις επικοινωνίας που περιγράφτηκαν, και στις οποίες μπορεί να εμπλακεί, για να εκπληρώσει τις καθημερινές του επικοινωνιακές ανάγκες.

Φωνητική

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει όλους τους φθόγγους και τα γράμματα, τα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα και τον τονισμό των λέξεων.

Κοινωνιογλωσσικά Στοιχεία

Η λειτουργία μιας γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό που την παράγει και ο πολιτισμός αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επικοινωνίας. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο ο υποψήφιος, πάντα ανάλογα με την ηλικία του, παράλληλα με τις σωστές γλωσσικές επιλογές σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής και σύνταξης, να γνωρίζει, εκτός από μερικά στοιχεία της γεωγραφίας της Ελλάδας, κάποια κοινωνιοπολιτισμικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας. Αυτά τα στοιχεία, βέβαια, θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα και το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων αυτής της ηλικίας, π.χ. στοιχεία από την καθημερινή ζωή (ελεύθερος χρόνος, ώρες γευμάτων, ώρες λειτουργίας των σχολείων, διακοπές), ήθη και έθιμα (Χριστούγεννα, κάλαντα, Πάσχα).


Τελευταία ανανέωση: 05/03/2020 11:54