Tailored test

Εξατομικευμένο τεστ.

Η βασική αρχή των εξατομικευμένων τεστ είναι ότι τα μέρη του επιλέγονται με σκοπό την αντιπροσώπευση του επιπέδου της επίδοσης του εξεταζόμενου, έτσι ώστε να ετοιμαστεί ένα όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό όργανο μέτρησης, στα μέτρα αυτού ή αυτών των οποίων οι γνώσεις και δεξιότητες θα μετρηθούν (Davies et al. 1999:3). Τα χαρακτηριστικά ενός εξατομικευμένου τεστ μπορεί να προσδιοριστούν βάσει ενός προγενέστερου επιπέδου επάρκειας ή/και της επίδοσης του εξεταζόμενου σε ένα μέρος ή μια επιμέρους δραστηριότητα ενός τεστ, ή/και βάσει της ηλικίας του εξεταζόμενου, κτλ. Με τη λογική αυτή, η ακρίβεια της τελικής αξιολόγησης του εξεταζόμενου μπορεί να επηρεαστεί από την αρχική κρίση για το επίπεδό του ή τα άλλα χαρακτηριστικά που υποθέτουμε ότι έχει, βάσει των οποίων κατασκευάστηκε το τεστ. Η χρήση υπολογιστή βοηθάει στη διαμόρφωση επιτυχημένων εξατομικευμένων τεστ.

Βιβλιογραφία

  • Davies A., Brown A., Elder C., Hill K., Lumley T., McNamara T. (1999). Dictionary of Language Testing. Cambridge: University of Cambridge Local Examinations Syndicate.