Αποτελέσματα για: "Μ*"

Βρέθηκαν 27 όροι [1 - 10]

Μακροδεξιότητα

Βλέπε λήμμα «skill».

Μάντεμα

Βλέπε λήμμα «guessing».

Μέθοδος project

Βλέπε λήμμα «project».

Μέθοδος Rasch

Βλέπε λήμμα «rasch analysis».

Μέθοδος βιωμάτων

Βλέπε λήμμα «project».

Μέθοδος πραγματοποίησης έργου

Βλέπε λήμμα «project».

Μέθοδος της αξιοπιστίας των βαθμολογητών ή των ενδοβαθμολογήσεων

Βλέπε λήμμα «inter-rater reliability».

Μέθοδος της διχοτόμησης της εξέτασης

Βλέπε λήμμα «split-half reliability (control)».

Μέθοδος της εξέτασης με δύο ισοδύναμες (παράλληλες) μορφές τεστ

Βλέπε λήμμα «parallel forms reliability control».

Μέθοδος της επανεξέτασης με το ίδιο τεστ

Βλέπε λήμμα «test-retest reliability (control)».