Αποτελέσματα για: "M*"

Βρέθηκαν 12 όροι [1 - 10]

Marking

Εναλλακτικός όρος του «scoring».

Matching questions

*Ερωτήσεις αντιστοίχισης. Μαυρογιώργος 1993:228.

Ερωτήσεις προσαρμογής ή σύζευξης. Δημητρόπουλος 1983:145. Δημητρόπουλος 20012: 138.

Ερωτήσεις συζεύξεως. Βαλσαμάκη-Ράλλη 1979:121. Χαρίσης 2006α:32.

Τεστ σύζευξης. Καρακατσάνης 1994:26.

Τεστ σύζευξης ή αντιστοίχισης. Γεωργούσης 1999:429. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:107.

Τεστ αντιστοιχίσεως. Καψάλης 1998:87.

Mean

Αριθμητικός μέσος. Βεντούρης 2005:254. Παπαδημητρίου 2001:113. Τσοπάνογλου 20102:74-75.

Μέση τιμή. Βεντούρης 2005:254.

*Μέσος όρος. Φίλιας 1977:310-311.

Measurement

Μέτρηση. Δημητρόπουλος 1983:18. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου 2008:22-23. Ταρατόρη- Τσαλκατίδου 2009:19.

Median

*Διάμεσος. Τσοπάνογλου 20102:130.

Διχοτόμος. Τσοπάνογλου 20102:130.

Μέση τιμή. Τσοπάνογλου 20102:130.

Mode

Δεσπόζουσα τιμή. Κασσωτάκης 2010.

Επικρατέστερη τιμή. Παπαδημητρίου 1990:140.

*Επικρατούσα τιμή. Κασσωτάκης 2010:193, 196.

Κορυφαία τιμή. Κακάρογλου 2002.

Συχνότερη τιμή. Κασσωτάκης 2010:193.

Τύπος. Παπαδημητρίου 1990:140.

Moderator

Μετριαστική μεταβλητή. Τσοπάνογλου 20102:51-52.

*Ρυθμιστική μεταβλητή. Τσοπάνογλου 20102:51-52.

Motive

Κίνητρο. Βάμβουκας 1982. Μιχαλακόπουλος 1997:67, 345. Χαρίσης 2006α:16-17.

Multi-trait multi-method analysis (MTMM)

*Ανάλυση πολλαπλών χαρακτηριστικών - πολλαπλών μεθόδων.

Σχέδιο πολλαπλών δεξιοτήτων - πολλαπλών μεθόδων. Τσομπάνογλου 2007:145.

Multiple-choice item/question

Δοκιμασία πολλαπλών επιλογών. Ντάλτας 2001:171.

Ερωτήσεις επιλογής της ορθής απάντησης. Κασσωτάκης 2010:162.

*Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Βαλσαμάκη-Ράλλη 1979:107. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη κ.ά. 2000:26. Μαυρογιώργος 1993:227. Χαρίσης 2006α:29.

Τεστ πολλαπλής εκλογής (περιορισμένης απαντήσεως). Μάνος 1976:71.

Τεστ πολλαπλής επιλογής. Καρακατσάνης 1994:26. Καψάλης 1998:85.