Αποτελέσματα για: "C*"

Βρέθηκαν 30 όροι [1 - 10]

Central tendency

Κεντρική τάση. Βεντούρης 2005:254. Κασσωτάκης 2010:39. Τσοπάνογλου 20102:128. Φίλιας 1977:310.

Certification

Πιστοποίηση.

Checklist

*Κατάλογος ελέγχου. Στυλιανού 2008:54.

Κατάλογος κριτηρίων ελέγχου. Αντωνοπούλου 2005α:3.

Κλίμακα ελέγχου. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου 2008:164.

Λίστα ελέγχου. Γραμματικόπουλος 2006:241.

Πίνακας ελέγχου. Δημητρόπουλος 2002:223. Στυλιανού 2008:54.

Chi-square

Δείκτης χι (στο) τετράγωνο. Τσοπάνογλου 20102:78, 137.

Closed questions

Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Δημητρόπουλος 1983:122.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Κασσωτάκης 200110:161.

Ερώτηση κλειστού τύπου. Λαμπίρης 2005:6.

*Κλειστές ερωτήσεις. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας-ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1999:20.

Cloze (test item/test)

Ασκήσεις συμπλήρωσης. Ingenkamp 2001:151.

Άσκηση συμπλήρωσης κενών. Κολιάδης 2002:153.

*Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού. Δεληγιάννη & Αναγνώστου 2005:73. Ταρατόρη-Τσαλκαλίδου 2009:83.

Τεστ συμπλήρωσης κενού. Ταρατόρη-Τσαλκαλίδου 2009:14.

Coherence

Συνεκτικότητα. Μπαμπινιώτης 20052:1701.

Cohesion

Συνοχή. Μπαμπινιώτης 20052:1710.

Communicative competence

*Επικοινωνιακή ικανότητα. Αντωνοπούλου 2000:118. Γκαραβέλας 2011:159. Στάμου & Παρασκευόπουλος 2006:46. Τσιπλάκου κ.ά. 2006:581. Φτερνιάτη 2008:1, 2, 5. Χατζηδήμου 2011:199-200.

Επικοινωνιακή δεξιότητα. Τσοπάνογλου 1985:15-19.

Communicative language test

Επικοινωνιακό τεστ. Τσομπάνογλου 2007:51.