Διδακτικές προτάσεις

Ενημέρωση και επιμόρφωση από απόσταση διδασκόντων την ελληνική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα σε θέματα διδασκαλίας ειδικά για την προετοιμασία των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας.
Μάθετε περισσότερα

Διδακτική για ΑμεΑ

Διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση της ελληνικής γλώσσας (ως ξένης/δεύτερης) για μαθητές ΑμεΑ.
Μάθετε περισσότερα

Διαγνωστικά τεστ

Σκοπός της διαδικτυακής διαγνωστικής δοκιμασίας είναι μια πρώτη εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας από τον υποψήφιο για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας.
Μάθετε περισσότερα

Τράπεζες υλικού

Τράπεζες υλικού για την προετοιμασία υποψηφίων.
Μάθετε περισσότερα

Λογισμικό αναγνωσιμότητας

Το λογισμικό αναγνωσιμότητας βοηθά στον αντικειμενικό καθορισμό του βαθμού δυσκολίας των εξεταστικών κειμένων.
Μάθετε περισσότερα

Ερευνητικό υλικό

Μελέτες, αναλυτικά προγράμματα σπουδών και εξετάσεων καθώς και το ειδικό λεξικό δοκιμασιολογίας.
Μάθετε περισσότερα


Τελευταία ανανέωση: 14/04/2014 13:49