Αποτελέσματα για: "B*"

Βρέθηκαν 4 όροι [1 - 4]

Backwash effect

Βλέπε το λήμμα «washback effect».

Battery test

Τεστ που αποτελείται από διαφορετικές εξεταστικές ενότητες. Τσομπάνογλου 2009:31.

Bias

Μεροληψία.

Bimodal distribution

Δικόρυφος κατανομή. Τσοπάνογλου 20102:130.

*Διμοδική κατανομή. Τσοπάνογλου 20102:130.