Θεσμοθέτηση και Χρηστικότητα του πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας είναι χρήσιμο για τις σπουδές, για επαγγελματικούς σκοπούς αλλά και για άλλους σκοπούς.
Μάθετε περισσότερα

Επίπεδα Ελληνομάθειας

Τα επίπεδα Ελληνομάθειας είναι έξι και αντιστοιχίζονται πλήρως με τα επίπεδα που περιγράφει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)
Μάθετε περισσότερα

Ο φορέας πιστοποίησης

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΝΠΙΔ του ΥΠ.Π.Ε.Θ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας.
Μάθετε περισσότερα


Τελευταία ανανέωση: 07/09/2016 10:36