Αποτελέσματα για: "O*"

Βρέθηκαν 7 όροι [1 - 7]

Objective assessment

Αντικειμενική αξιολόγηση. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:218. Κάτσικας κ.ά. 2008:436.

Objective test

Αντικειμενικό Τεστ. Δημητρόπουλος 20057:278-279. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 20042:34.

Objectivity

Αντικειμενικότητα. Δημητρόπουλος 20057:178. Ingenkamp 2001:63-64. Κασσωτάκης 200110:50.

Open(-ended) question

*Ανοιχτή ερώτηση. Παντελιάδου & Πατσιοδήμου 2007:4.

Δοκιμασία ελεύθερης απάντησης. Μουτή 2003:17.

Ερώτηση ανάπτυξης. Δημητρόπουλος 20012:82.

Ερώτηση ανοιχτής απάντησης. Δημητρόπουλος 20012:145.

Ερώτηση ελεύθερης ανάπτυξης. Κασσωτάκης 200110:159.

Ερώτηση τύπου δοκιμίου. Κασσωτάκης 200110:159. Χαρίσης 2006α:24.

Operational definition

Λειτουργικός ορισμός. Τσομπάνογλου 2007:81-82.

Ordinal scale

*Τακτική κλίμακα. Βεντούρης 2005:215. Τσοπάνογλου 20102:71.

Διατακτική κλίμακα. Τσοπάνογλου 20102:71.

Output

Εξιόν. Τσοπάνογλου 20102:177.