Αποτελέσματα για: "D*"

Βρέθηκαν 14 όροι [1 - 10]

Descriptive assessment

Περιγραφική αξιολόγηση. Γρόσδος 2006:229-234. Κωνσταντίνου 1995:230-234. Ρέλλος 2005:56-61.

*Περιγραφική έκφραση επίδοσης. Δημητρόπουλος 2005:328-329.

Descriptive statistics

Περιγραφική στατιστική. Γεωργούσης 1991:1. Παρασκευόπουλος 1990α:13. Τσοπάνογλου 20102:125. Τσάντας κ.ά. 1999: κεφ. 2, 3.

Descriptor

*Περιγραφητής. Αντωνοπούλου 2005α. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:41-42.

Περιγραφικός δείκτης. Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή για το Κ.Π.Γ. 2003: 8.

Diagnostic test(ing)/assessment

Αρχική αξιολόγηση. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:64.

Διαγνωστικά τεστ. Κωνσταντίνου 2002:41.

*Διαγνωστική αξιολόγηση. Γεωργούσης 1999:110. Δημητρόπουλος 20057:28. Ξωχέλλης 2007:55.

Προκαταρκτική αξιολόγηση. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:64.

Difficulty index

*Δείκτης δυσκολίας. Βαλσαμάκη-Ράλλη 1979:148. Κασσωτάκης 201010:262.

Βαθμός δυσκολίας. Ingenkamp 2001:214.

Δείκτης/βαθμός δυσκολίας ερώτησης εξεταστικής δοκιμασίας. Γιοκαρίνης 1988:200-201.

Direct test(ing)

Άμεση αξιολόγηση.

Discrete-point test(ing)

Παραγοντική δοκιμασία. Τσοπάνογλου 20102:88.

Discriminant validity

Εγκυρότητα (της) διακριτικής ικανότητας. Δημητρόπουλος 1983:223.

*Εγκυρότητα απόκλισης.

Discrimination

Διάκριση. Τσοπάνογλου 20102:179.

*Διακριτική ικανότητα. Αντωνοπούλου 2000:263. Τσοπάνογλου 20102:179.

Διακριτικότητα. Κασσωτάκης 1989:1389.

Διακριτότητα. Κασσωτάκης 2010:262.

Discrimination index

*Δείκτης διάκρισης. Τσοπάνογλου 20102:172.

Δείκτης διακριτικής ικανότητας. Τσοπάνογλου 20102:172.

Δείκτης διακριτικότητας ερώτησης εξεταστικής δοκιμασίας. Γιοκαρίνης 1988:203-208.

Δείκτης διακριτικότητας. Αντωνοπούλου 2000:347. Γεωργούσης 1999:340. Μάνος 1976:51-52. Τσιμπούκης 1979:110.

Δείκτης διακριτότητας. Κασσωτάκης 2010:263.

Συντελεστής της διακριτικής ακρίβειας. Ingenkamp 2001:215.