Αποτελέσματα για: "G*"

Βρέθηκαν 5 όροι [1 - 5]

Gap-filling questions/items

*Ερωτήσεις συμπλήρωσης. Κασσωτάκης 200110:168.

Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού. Δημητρόπουλος 20012:145.

Gate keeping test

Τεστ εισόδου. Τσοπάνογλου & Υψηλάντης 2011:16-17.

*Εισαγωγικό/-ή τεστ/εξέταση. Τσοπάνογλου & Υψηλάντης 2011:16-17.

Global scoring

Βλέπε το λήμμα «holistic scoring».

G-theory

Θεωρία γενίκευσης.

Guessing

Μάντεμα. Τσομπάνογλου 2007:115.