Αποτελέσματα για: "I*"

Βρέθηκαν 22 όροι [1 - 10]

Impact

Αντίκτυπος. Τσομπάνογλου 2007:135.

Impressionistic scoring

Βλέπε το λήμμα «holistic scoring».

Increasingly challenging test

Τεστ αυξανόμενης δυσχέρειας. Κάτσικας κ.ά. 2008:210.

Inferences

Επαγωγικές ασκήσεις. Ιακώβου & Μπέλλα 2004:61.

Inferential statistics

Επαγωγική στατιστική. Παρασκευόπουλος 1990β:10.

*Συμπερασματική στατιστική. Ζαχαροπούλου 1986:ΙΙ. Τσοπάνογλου 20102:125.

Inferential test items

*Επαγωγικά ερωτήματα.

Ερωτήματα των οποίων η απάντηση απαιτεί εξαγωγή συμπεράσματος. Δεληγιάννη & Αναγνώστου 2005:73.

Information gap

*Χάσμα πληροφορίας.

Πληροφοριακό κενό.

Input

*Εισιόν. Τσοπάνογλου 20102:177.

Ερέθισμα.

Integrative test(ing)

Ενοποιημένο τεστ. Αντωνοπούλου 2005α. Τσομπάνογλου 2007:57.

Ολοτική δοκιμασία. Τσοπάνογλου 20102:88.

*Πολυπαραγοντική δοκιμασία/τεστ/εξέταση.

Inter-rater reliability

Αξιοπιστία αξιολογητών. Κανίδης &Φανίκος 2005:2.

*Διαβαθμολογική αξιοπιστία.

Μέθοδος της αξιοπιστίας των βαθμολογητών ή των ενδοβαθμολογήσεων. Γεωργούσης 1999:300.