Ξενόγλωσση βιβλιογραφία σχετική με τη μεθοδολογία για τη διδακτική των σύγχρονων γλωσσών

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα διαθέτει  έναν αναλυτικό πίνακα ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικής με τη μεθοδολογία για τη διδακτική των σύγχρονων γλωσσών. Στον πίνακα αυτό περιγράφονται και σχολιάζονται βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Η βιβλιογραφία προέρχεται κυρίως από αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Με την επιλογή καθενός από τους τίτλους που εμφανίζονται στις θεματικές περιοχές μπορείτε να δείτε τη βιβλιογραφία θεματικά, ενώ το μέγεθος των γραμμάτων κάθε τίτλου εκφράζει την αριθμητική αναλογία των σχολιασμένων άρθρων και βιβλίων ανά θεματική περιοχή.

Εάν αναζητάτε ένα συγκεκριμένο τίτλο ή συγγραφέα μπορείτε να κάνετε σύνθετη αναζήτηση.


Τελευταία ανανέωση: 16/02/2013 21:41