Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε την επίδοσή σας στις εξετάσεις χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό υποψηφίου.

Συμπληρώστε τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα και πατήστε το κουμπί "ΥΠΟΒΟΛΗ":

 

Επιστολή προς συμμετέχοντες στις εξετάσεις (PDF, 66KB)