Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε την επίδοσή σας στις εξετάσεις χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό υποψηφίου.

Συμπληρώστε τα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα και πατήστε το κουμπί "ΥΠΟΒΟΛΗ":