Αποτελέσματα για: "V*"

Βρέθηκαν 5 όροι [1 - 5]

Validation

*Έλεγχος εγκυρότητας. Τσοπάνογλου 2010:1-2.

Κύρωση. Γεωργούσης 1999:214-216.

Επικύρωση. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:25, 211.

Validity

*Εγκυρότητα. Ζαβλανός 2003:319-320. Ingenkamp 2001:74, 96. Κασσωτάκης 200110:48- 49, 169. Τσιμπούκης 1979:89. Τσοπάνογλου 2010.

Ισχύς. Ingenkamp 2001:74, 96.

Κύρος. Δημητρόπουλος 20057:172, 255-256. Μάνος 1976:39-41.

Validity in scoring

Βλέπε το λήμμα «scoring validity».

Variable

Μεταβλητή.

Variance

Διακύμανση. Δημητρόπουλος 1981:304-305. Τσοπάνογλου 20102:101, 134.