Αποτελέσματα για: "N*"

Βρέθηκαν 5 όροι [1 - 5]

Needs analysis

Ανάλυση αναγκών.

Nominal rating scale

Γραφική κλίμακα αξιολόγησης. Βαλσαμάκη-Ράλλη 1979:159. Καψάλης 20023:569.

Ονοματική κλίμακα αξιολόγησης. Κασσωτάκης 2010:87.

Περιγραφική κλίμακα διαβάθμισης. Δημητρόπουλος 19984:216-217.

*Φραστική κλίμακα αξιολόγησης. Βαλσαμάκη-Ράλλη 1979:159. Καψάλης 20023:569.

Φραστική κλίμακα διαβάθμισης. Δημητρόπουλος 1981:66.

Nominal scale

Κατηγορική κλίμακα.

Ονομαστική κλίμακα. Ευαγγελόπουλος 1987:36. Γεωργούσης 1991:10.

*Ονοματική κλίμακα. Τσοπάνογλου 20102:71.

Norm-referenced test(ing)/assessment/evaluation/measurement

*Αξιολόγηση βάσει νόρμας. Τσοπάνογλου 2004:66-68.

Μέτρηση με κανόνα αναφοράς. Γιοκαρίνης 1988:139-140.

Μέτρηση με κοινωνικά πρότυπα/νόρμες αναφοράς. Ingenkamp 2001:81.

Συγκριτικό Τεστ. Γεωργούσης 1999:382.

Τεστ Σύγκρισης. Γεωργούσης 1999:382.

Normal distribution

Κανονική κατανομή. Verma & Mallick 2004:300, 310.