Αποτελέσματα για: "Ι*"

Βρέθηκαν 7 όροι [1 - 7]

Ικανότητα

Βλέπε λήμμα «ability».

Ικανότητα

Βλέπε λήμμα «competence».

Ισοδιαστημική κλίμακα

Βλέπε λήμμα «interval scale».

Ισοδυναμία εναλλακτικών (παράλληλων) μορφών

Βλέπε λήμμα «parallel forms reliability control».

Ισοδυναμία ημίσεων

Βλέπε λήμμα «split-half reliability (control)».

Ιστόγραμμα

Βλέπε λήμμα «histogram».

Ισχύς

Βλέπε λήμμα «validity».