Αποτελέσματα για: "S*"

Βρέθηκαν 31 όροι [1 - 10]

Sample

Δείγμα.

Sampling

Δειγματοληψία.

Sampling error

*Δειγματοληπτικό σφάλμα. Cohen et al. 2008:158-161. Verma & Mallick 2004:384.

Σφάλμα δειγματοληψίας. Cohen et al. 2008:158-161. Verma & Mallick 2004:384.

Scale

Κλίμακα.

Scanning

Ανάγνωση για εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών. Τζεβελέκου κ.ά. 2004:22.

Ανιχνευτική ανάγνωση. Ιακώβου & Μπέλλα 2004:26.

*Εστιασμένη ανάγνωση. Χατζησαββίδης κ.ά. 2008:29, 49.

Scoring

Βαθμολόγηση. Δημητρόπουλος 20057:424. Τσοπάνογλου 20102: 113-122.

Scoring objectivity

*Αντικειμενικότητα βαθμολόγησης.

Αντικειμενικότητα βαθμολογητή. Γεωργούσης 1999:326.

Αντικειμενικότητα εκτίμησης. Ingenkamp 2001:66.

Αντικειμενικότητα εξεταστή. Μάνος 1976:47.

Ομοιομορφία βαθμολογίας. Κασσωτάκης 200110:232.

Scoring validity

Εγκυρότητα βαθμολόγησης. Τσομπάνογλου 2007:18. Τσοπάνογλου 20102:17-20.

Self value/perception/concept/image

*Αυτοαντίληψη. Γεωργίου 2007:6. Δημητρόπουλος 20012:351. Μακρή-Μπότσαρη 1996:271. Παντελιάδου κ.ά. 2004:50. Χατζηχρήστου & Hopf 1992:253.

Αυτοεκτίμηση. Καρακατσάνης 1994:39.

Εαυτοαντίληψη. Δημητρόπουλος 20057:44.

Self-assessment/evaluation

*Αυτοαξιολόγηση. Γεωργόπουλος & Λιθοξοΐδου 2006:566. Γρόσδος 2006:234. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου 2008:32, 36. Παντελιάδου & Πατσιοδήμου 2007:11. Σκανδαλάκη κ.ά. 2008:492. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:13. Τσαγκαρλή-Διαμαντή 2003.

Εσωτερική αξιολόγηση. Κολιάδης 2002:78. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:13.