Έρευνες / Μελέτες

8 εγγραφές [1 - 8]


Έρευνες / Μελέτες: Έρευνα του ΚΕΓ για τις εστίες ελληνικής γλώσσας σε Συρία και Λίβανο
 

Τσοκαλίδου Ρούλα

Μπορείτε να δείτε την έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τις εστίες ελληνικής γλώσσας σε Συρία και Λίβανο. Πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση της έρευνας

Περισσότερα


Έρευνες / Μελέτες: Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας
 

Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν., 2013

Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό λέξεων που απαιτούνται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας παρουσιάζονται οι δεξιότητες που εξετάζονται στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας …

Περισσότερα


Έρευνες / Μελέτες: Βοηθήματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στη Βουλγαρία μέχρι την απελευθέρωση της χώρας από τον Τουρκικό Ζυγό (1878)
 

Boris Vountchev, 2011

Βοηθήματα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στη Βουλγαρία μέχρι την απελευθέρωση της χώρας από τον Τουρκικό Ζυγό (1878)

Περισσότερα


Έρευνες / Μελέτες: Ανάλυση λαθών της παραγωγής γραπτού λόγου στις εξετάσεις ελληνομάθειας του ΚΕΓ
 

Ευσταθιάδης Ευστάθιος, Αντωνοπούλου Νιόβη, Σακελλαρίου Αγγελική, Βαλετόπουλος Φρειδερίκος, Καρακύργιου Μαίρη, Μουμτζή Μαρία & Βικτωρία Παναγιωτίδου, 2006

Aντικείμενο της έρευνας, -η οποία πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα γραπτών από τις εξετάσεις επάρκειας της ελληνομάθειας των ετών 2004 και 2005, είναι η εξακρίβωση των παραγόντων (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή) που επηρεάζουν την επίδοση των σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Περισσότερα


Έρευνες / Μελέτες: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ και πιστοποιητικά άλλων γλωσσών
 

Ευσταθιάδης Ευστάθιος, Αντωνοπούλου Νιόβη, Καρακύργιου Μαίρη, Παναγιωτίδου Βικτώρια & Κυριακή Σπανού, 2004

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη και σύγκριση εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Cambridge, DELF/DALF, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών, ως προς τους διδακτικούς στόχους και τα περιεχόμενα, με το κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ΚΕΓ).

Περισσότερα


Έρευνες / Μελέτες: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ και πιστοποιητικά ελληνομάθειας άλλων φορέων εξωτερικού
 

Ευσταθιάδης Ευστάθιος, Αντωνοπούλου Νιόβη & Βικτωρία Παναγιωτίδου, 2004

Μια αντιστοίχιση χρήσιμη για όσους είναι κάτοχοι κάποιου πιστοποιητικού ελληνομάθειας και επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας του ΚΕΓ. Πρόκειται για μια σύγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των επιπέδων της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας και των Αναλυτικών Προγραμμάτων εξετάσεων GCSE, GCE, Baccalaureat, Diplomatic Service Language Allowance Examinations (DSLAE).

Περισσότερα


Έρευνες / Μελέτες: Σύγκριση Προγραμμάτων Σπουδών
 

Ευσταθιάδης Ευστάθιος & Αγγελική Σακελλαρίου, 2004

Σύγκριση του Αναλυτικού Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του ΚΕΓ με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Περισσότερα


Έρευνες / Μελέτες: Αντιστοίχιση των επιπέδων του πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνομάθειας με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
 

Παπαγεωργίου Σπύρος, 2008

Η παρούσα αναφορά (διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα Standartizing the Certificate of Attainment in Greek on the Common European Framework of Reference περιγράφει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε την τυποποίηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες-ΚΕΠΑ- (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001).

Περισσότερα