Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου χαρακτηρίζεται ως ικανός χρήστης. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τα προηγούμενα επίπεδα του δίνουν τη δυνατότητα να έχει αποτελεσματική λειτουργική ικανότητα (Effective Operational Proficiency). Έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ γλωσσικό φάσμα, που του επιτρέπει να επικοινωνεί άνετα και αυθόρμητα. Γενικά, τον χαρακτηρίζει ευχέρεια στη χρήση συνεχούς λόγου.

Γενικός Εκπαιδευτικός Στόχος

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις στις οποίες είναι πολύ πιθανόν να εμπλακεί, είτε ως επισκέπτης είτε ως προσωρινός κάτοικος στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας (ελληνικές κοινότητες σε άλλες χώρες) ή ακόμη αν συναντά στη δική του χώρα επισκέπτες ή προσωρινούς αλλά και μόνιμους κατοίκους που χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα.

Οι καταστάσεις στις οποίες μπορεί να εμπλακεί, εκτός από τις πρακτικές συναλλαγές της καθημερινής ζωής, είναι αυτές που προκύπτουν από την προσωπική, άμεση επικοινωνία με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση κοινωνικών επαφών ή την άμεση ή έμμεση επικοινωνία στη διεκπεραίωση υποθέσεων σε σχέση με ποικίλους τομείς της δημόσιας ζωής (επιχειρήσεις, εκπαίδευση, πρόνοια κτλ.).

Ειδικότερα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει ευρύ φάσμα κειμένων προφορικού ή γραπτού λόγου, τα οποία είναι μακροσκελή και απαιτητικά και να αναγνωρίζει έμμεσες πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτά. Πρέπει να είναι σε θέση να συνοψίζει πληροφορίες από διάφορες προφορικές ή γραπτές πηγές, να ανασυγκροτεί και να παρουσιάζει με συνοχή επιχειρήματα και αναφορές. Επίσης, πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζεται αυθόρμητα, χωρίς να χρειάζεται χρόνο για αναζήτηση των σωστών εκφράσεων και με το βαθμό τυπικότητας ή εγκαρδιότητας που είναι κατάλληλος για την κάθε περίσταση.

Γενικά, πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Πρέπει να μπορεί να εκφράζεται πάνω σε σύνθετα θέματα με σαφήνεια, δομή, λεπτομέρεια, χρησιμοποιώντας με αυτοπεποίθηση συνδετικούς και συνεκτικούς γλωσσικούς μηχανισμούς.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει κάθε είδος προφορικού λόγου, ακόμη και όταν παράγεται σε γρήγορο ρυθμό, να εκμαιεύει πληροφορίες και υπονοούμενα από συζητήσεις που μπορεί να περιέχουν άγνωστα θέματα και στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται αρκετοί ομιλητές που επικοινωνούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας. Πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί διαλέξεις και να αναγνωρίζει τις διάφορες ενότητες μιας ομιλίας, όπως βασικές ιδέες, επιχειρηματολογία, υπόθεση, παραδείγματα, γενίκευση, συμπεράσματα αλλά και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους.

Πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις προθέσεις του ομιλητή/συνομιλητή, αστεϊσμούς, παρεμβολές και παρεκκλίσεις, προειδοποιήσεις, συστάσεις, απειλές, να αντιλαμβάνεται και να αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό ευφημισμούς, ειρωνεία και μεταφορική χρήση της γλώσσας. Πρέπει να μπορεί να συμπεραίνει τη σημασία άγνωστων λέξεων από τα συμφραζόμενα και να χρησιμοποιεί παραγλωσσικά στοιχεία (γκριμάτσες, χειρονομίες κτλ.).

Ακόμη, πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικές παραστάσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να διαβάζει σχεδόν όλες τις μορφές γραπτού λόγου, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων άρθρων, επιστημονικών και λογοτεχνικών κειμένων, να καταλαβαίνει πληροφορίες και ιδέες και να παρακολουθεί τις απόψεις που εκφράζει ο συγγραφέας.

Πρέπει να έχει την ικανότητα να διαβάζει σύγχρονη πεζογραφία και να καταλαβαίνει άρθρα και αναφορές σχετικά με σύγχρονα προβλήματα στα οποία ο συγγραφέας εκφράζει τις απόψεις του. Πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τις κύριες ιδέες και πληροφορίες από τις λιγότερο σημαντικές, να χρησιμοποιεί τα συμφραζόμενα για να κατανοήσει τη σημασία άγνωστων λέξεων, να αναγνωρίζει μεταφορικά νοήματα ή νοήματα που «κρύβονται» πίσω από τα γραφόμενα.

Αν χρειάζεται, πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση διάφορων βοηθημάτων, όπως λεξικά, λεξιλόγια, βιβλία γραμματικής, εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικά μέσα και άλλο βοηθητικό υλικό που μπορεί να υπάρχει.

Τέλος, πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τους ελληνικούς υπότιτλους σε ξένες κινηματογραφικές ταινίες.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει κείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και γλωσσική ευχέρεια και τα οποία περιλαμβάνουν περιγραφές, αφηγήσεις, έκθεση ιδεών, περιλήψεις ή κριτικές έργων, προτάσεις με πειστικά επιχειρήματα (σε άρθρο ή σε επιστολή  προς τον εκδότη εφημερίδας κτλ.), ορισμούς. Πρέπει να μπορεί να γράφει σύνθετα γράμματα, άρθρα ή αναφορές, στα οποία παρουσιάζει ένα θέμα με αποτελεσματική λογική δομή, με άνεση, χρησιμοποιώντας με ακρίβεια ευρύ φάσμα συντακτικών και μορφολογικών δομών, μεγάλο αριθμό κατάλληλων υφολογικών τρόπων και στρατηγικών και ευρύ φάσμα εννοιών με χρήση ιδιωματικών εκφράσεων και ειδικού λεξιλογίου που επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην απόδοση σημασιολογικών αποχρώσεων. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι οργανωμένο αποτελεσματικά, ενώ πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένο το είδος και το ύφος του γραπτού λόγου.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση ή συνομιλία και να είναι εξοικειωμένος με ιδιωματικές εκφράσεις και ιδιωτισμούς. Πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζεται με ευχέρεια και να αποδίδει με ακρίβεια λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις. Ακόμη πρέπει να μπορεί να  παρουσιάζει με σαφήνεια και ροή λόγου  περιγραφές (γεγονότων, προσωπικών εμπειριών, προϊόντων κτλ.), διηγήσεις, να δίνει ορισμούς, περιλήψεις (βιβλίων, άρθρων, μιας ταινίας κτλ.), να κάνει σχολιασμούς, να αναπτύσσει ένα επιχείρημα σε ύφος κατάλληλο προς τα συμφραζόμενα με αποτελεσματική λογική δομή, η οποία επιτρέπει στους συνομιλητές να προσέξουν και να συγκρατήσουν σημαντικά σημεία. Κατά τη διάρκεια του λόγου του πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα σχήματα λόγου, να κάνει αστεϊσμούς, να δίνει εξηγήσεις, διευκρινίσεις κτλ.

Πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί κατάλληλα τους τύπους εγκαρδιότητας/τυπικότητας, να ανταλλάσσει πληροφορίες με μεγάλη ακρίβεια, να εκφράζει τις απόψεις του με συνοχή και σαφήνεια χρησιμοποιώντας γλωσσικούς μηχανισμούς για να διευκρινίσει ή να τονίσει κάτι συγκεκριμένο (διαφωνώ τελείως, είμαι απόλυτα βέβαιος κτλ.), να διατυπώνει υποθέσεις κάθε είδους, να εκφράζει συμπεράσματα, ποικιλία συναισθημάτων, προθέσεις, σχέδια, αποφάσεις, υποχρεώσεις, προειδοποιήσεις, υποσχέσεις, απόψεις, όνειρα  κτλ.

Καταστάσεις Επικοινωνίας

Σ΄ αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας οι οποίες έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα επίπεδα και επιπλέον να είναι σε θέση να τις χειρίζεται, όταν αυτές παρουσιάζουν ένα πρόβλημα ή παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή. Επίσης, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις, με τις οποίες δεν έχει προηγούμενη εξοικείωση και οι οποίες προκύπτουν αναπάντεχα.

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις κοινωνικές συνήθειες του τόπου που διαμένει και να ασκεί ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά. Ο υποψήφιος ως οικοδεσπότης ή ως προσκεκλημένος πρέπει να είναι σε θέση να δέχεται τους καλεσμένους του ή να πηγαίνει στο χώρο που είναι προσκεκλημένος και να φέρεται σύμφωνα με τους κοινωνικούς κανόνες (να ανταλλάσσει φιλοφρονήσεις, να δέχεται ή να προσφέρει δώρα κτλ.) και να εμπλέκεται σε συζητήσεις εκφράζοντας τις απόψεις του πάνω σε προσωπικά ή κοινωνικά θέματα ή γύρω από θεματικές περιοχές, όπως συνθήκες διαβίωσης, απασχόληση, πολιτική επικαιρότητα, οικονομία, πολιτιστικά δρώμενα κ.ά.

Η γνώση των κοινωνικών συνηθειών, γλωσσικών και μη γλωσσικών, και των βασικών χαρακτηριστικών του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, που πρέπει να έχει αποκτήσει ο υποψήφιος, του δίνουν τη δυνατότητα να κινείται άνετα μέσα στο νέο του κοινωνικό περίγυρο και να συμπεριφέρεται ανάλογα με το βαθμό επισημότητας ή οικειότητας της κάθε κοινωνικής συναναστροφής.

Λεξιλόγιο

Το λεξιλόγιο που πρέπει να κατέχει και να χειρίζεται με ευχέρεια ο υποψήφιος περιλαμβάνει λέξεις, φράσεις και εκφράσεις που είναι ανάλογες προς τις καταστάσεις επικοινωνίας και τη γλωσσική ικανότητα που πρέπει να επιδείξει ο υποψήφιος.

Ακόμη, πρέπει να έχει καλή γνώση ιδιωματικών εκφράσεων και στοιχείων της καθομιλουμένης, όπως: κατά τύχη, κατά τη γνώμη μου, κατά λάθος, κατά βάθος, κατά πάνω, κατά κάτω, τα υπέρ και τα κατά, κατά γράμμα, καταρχή(ν), μετά τιμής, μετά χαράς, μετά βίας, αντ’ αυτού, άλλ’ αντ’ άλλων, παρά τρίχα, παρα λίγο, παρά τη θέλησή του, παρ’ όλ’ αυτά, προς τιμήν, προς Θεού, ως προς αυτό, από δήμαρχος κλητήρας κτλ.

Φωνητική

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να προσπαθεί να πλησιάσει την προφορά των φυσικών ομιλητών και σε αυτό θα τον βοηθήσει αν προσέξει κάποιες ποικιλίες στην προφορά και ιδιαίτερα σε φαινόμενα όπως αφομοιώσεις και αποβολές, που συμβαίνουν κυρίως στα όρια λέξεων σε συνεχή λόγο. 

 Λόγου χάρη, πρέπει να έχει εξοικειωθεί με την ποικιλία που παρατηρείται σε κάποιους φθόγγους της ελληνικής, όπως τα  μπ, ντ, γκ / γγ που προφέρονται στην αρχή της λέξης χωρίς προερρινοποίηση, ενώ όταν βρίσκονται στο μέσον της λέξης άλλοτε προφέρονται με προερρινοποίηση και άλλοτε όχι π.χ. μπαίνω, έμπορος, ενώ σε ορισμένες λέξεις προφέρονται πάντα χωρίς προερρινοποίηση π.χ. μπαμπάς, μπέμπης. Ακόμη πρέπει να έχει προσέξει την αφομοίωση του  –σ- σε  –ζ- όταν ακολουθεί ηχηρό σύμφωνο.

Η γνώση αυτών των κανόνων και άλλων αλλά και η εφαρμογή τους θα έχει ως αποτέλεσμα μια ομιλία με προφορά πολύ κοντά στην προφορά του φυσικού ομιλητή.

Κοινωνιοπολιτισμική Ικανότητα

Η εγρήγορση ως προς τις κοινωνιοπολιτισμικές διαφορές μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και της κοινωνίας της ιδιαίτερης πατρίδας του υποψηφίου, όπως τονίστηκε και στα προηγούμενα επίπεδα, είναι απαραίτητη για την επιτυχή επικοινωνία του υποψηφίου με φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας. Οι διαφορές αυτές έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή (ώρες γευμάτων, διακοπές, ώρες εργασίας κτλ.), συνθήκες διαβίωσης, διαπροσωπικές σχέσεις (ταξική δομή της κοινωνίας, τυπικότητα/οικειότητα στις επαγγελματικές σχέσεις και στις επίσημες επαφές), κύριες πολιτικές ομάδες, βασικές αξίες και στάσεις (παράδοση, εθνική ταυτότητα, θρησκεία κτλ.).

Ακόμη, ο υποψήφιος πρέπει να είναι ενήμερος για το βιοτικό επίπεδο, το κόστος ζωής, τις διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, ώστε να μπορεί να έχει μια σφαιρική εικόνα της χώρας.


Τελευταία ανανέωση: 05/03/2020 11:58