Test equivalence

Αντιστοιχία των δοκιμασιών/τεστ.

Πρόκειται για ιδιότητα των οργάνων μέτρησης, είτε σε επίπεδο δοκιμασίας είτε σε επίπεδο τεστ, δηλαδή συνόλου δοκιμασιών.

Δύο όργανα μέτρησης θεωρούνται αντίστοιχα, όταν έχουν κατασκευαστεί με βάση τις ίδιες προδιαγραφές, προκειμένου να μετρηθούν/αξιολογηθούν οι ίδιες ιδιότητες. Όταν δύο τεστ έχουν αντιστοιχία, δίνουν τους ίδιους βαθμούς εφόσον χρησιμοποιηθούν διαδοχικά πάνω σε μία ομάδα υποκειμένων ή ταυτόχρονα πάνω σε δύο ομάδες που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (βλ. επίσης τα λήμματα alternate forms reliability control και equivalent forms reliability control).

Η αντιστοιχία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργάνων μέτρησης είναι πολύ χρήσιμη ιδιότητα για τους εξής δύο λόγους: α) επιτρέπει στα συστήματα μέτρησης/αξιολόγησης γνώσεων και/ή δεξιοτήτων να έχουν μια σταθερότητα από τη μία εξεταστική περίοδο στην άλλη και β) επιτρέπει στα συστήματα αυτά να ελέγχουν την αξιοπιστία των εξετάσεών τους, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διαρροής των «θεμάτων εξέτασης».

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί φορείς ζητούν την προσκόμιση βεβαιώσεων αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ή πιστοποιητικών, που έχουν αποκτήσει οι πολίτες μετά από κάποια αξιολόγηση. Αυτό το αίτημα σχετίζεται με την αντιστοιχία των τεστ που χρησιμοποιήθηκαν πριν από τη χορήγηση του τίτλου σπουδών ή του πιστοποιητικού. Ένας τρόπος ελέγχου της αντιστοιχίας των τεστ και, συνεπακόλουθα, των τίτλων ή πιστοποιητικών είναι η διεξαγωγή ταυτόχρονων μελετών εγκυρότητας. Επειδή όμως η μέθοδος αυτή είναι χρονοβόρα και μη οικονομική, χρησιμοποιείται σπάνια.