• Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε ή να σπουδάσετε την ελληνική γλώσσα, μπορείτε να δείτε τις εστίες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.
  • Μπορείτε επίσης να δείτε τις εστίες διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο χάρτη. Επιλέξτε ήπειρο και στη συνέχεια χώρα. Σε κάθε έναν από τους φορείς σημειώνεται αν πρόκειται για εξεταστικό κέντρο της πιστοποίησης ελληνομάθειας, για εστία διδασκαλίας ή και για τα δύο.

Τελευταία ανανέωση: 13/02/2013 09:21