Συμβουλές που πρέπει να δίνονται στους υποψήφιους


Οι διδάσκοντες πρέπει να τονίζουν στους μαθητές που θέλουν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας τα παρακάτω σημεία:

  • η ώρα μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρώσουν το κάθε θέμα είναι προκαθορισμένη και δε δίνονται παρατάσεις
  • να είναι ψύχραιμοι και να μην πανικοβάλλονται, αν υπάρχει κάποιο σημείο που τους είναι άγνωστο
  • να απαντούν σε όλα τα θέματα που υπάρχουν στα εξεταστικά τετράδια
  • να μοιράζουν σωστά το χρόνο που τους δίνεται
  • να διαβάζουν προσεκτικά τις εισαγωγικές οδηγίες του κάθε θέματος και να προσέχουν τα παραδείγματα που δίνονται
  • να δίνουν τόσες σωστές απαντήσεις όσες αναφέρονται στις οδηγίες των ασκήσεων. Περισσότερες απαντήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μηδενισμό του συγκεκριμένου θέματος
  • στο γραπτό λόγο να διαβάζουν προσεκτικά τις εισαγωγικές οδηγίες για να κατανοούν το περιεχόμενο και το ύφος (τυπικό ή φιλικό) στο οποίο πρέπει να γράψουν, ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τον αριθμό των λέξεων που πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Να αποφεύγουν τις πολλές επαναλήψεις και να προσπαθούν να χρησιμοποιούν ποικιλία λέξεων και εκφράσεων.

Οι διδάσκοντες με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και με το υπάρχον βοηθητικό υλικό μπορούν, αν το κρίνουν απαραίτητο, να δημιουργήσουν και δικές τους ασκήσεις για την καλύτερη εξάσκηση και πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών τους.


Τελευταία ανανέωση: 13/02/2013 09:21