Αποτελέσματα για: "Θ*"

Βρέθηκαν 2 όροι [1 - 2]

Θεωρία απόκρισης ερωτήματος

Βλέπε λήμμα «item response theory (irt)».

Θεωρία γενίκευσης

Βλέπε λήμμα «g-theory».