Αποτελέσματα για: "A*"

Βρέθηκαν 20 όροι [1 - 10]

Ability

Δεξιότητα. Βέρδης 2006:699. Κολιάδης 2002:197. Κωνσταντίνου 2002:41. Παντελιάδου & Πατσιοδήμου 2007:2. Τσακπίνη κ.ά. 2006:395.

*Ικανότητα. Τσομπάνογλου 2007:49. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:5.

Accountability

Απόδοση ευθύνης. Πηγιάκη 2002:177.

Απόδοση λόγου. Ματσαγγούρας 20033:75. Ματσαγγούρας 2004:75. Ματσαγγούρας 2011. Παπαξάνθη 2009:25-26.

Δημόσια ευθύνη επαγγελματιών. Ματσαγγούρας 2004:8.

Λογοδοσία. Παμπούκης 2007:7.

*Λογοδότηση. Κυριακίδης & Δημητρίου 2002:33-46.

Accuracy

*Ακρίβεια. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:35. Σολομών 1999.

Ορθότητα.

Achievement test(ing)

*Δοκιμασίες/τεστ/αξιολόγηση επίδοσης.

Τεστ επίδοσης. Δημητρόπουλος 1983:240. Στυλιανού 2008:12. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:51.

Τεστ επίτευξης. Ψώρας ά.χ.:2.

Adaptive tests

Προσαρμοσμένες δοκιμασίες. Λέκκα ά.χ.

Προσαρμοστικά (υπερ)μέσα. Τσίντζηρα 2010:7.

*Προσαρμοστικές δοκιμασίες/εξετάσεις.

Agreement validity

*Εγκυρότητα (της) συμφωνίας. Ingenkamp 2001:74-75. Κασσωτάκης 200110:224. Τσιμπούκης 1979:93.

Κύρος συμφωνίας. Γεωργούσης 1999:244. Δημητρόπουλος (20057:259). Μάνος 1976:41-42.

Alternate/Alternative forms reliability control

*Έλεγχος αξιοπιστίας μέσω αντίστοιχων μορφών δοκιμασίας.

Τεχνική της συμφωνίας για έλεγχο της αξιοπιστίας. Τσοπάνογλου 20102:165.

Alternative assessment

Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης. Καπαχτσή 2008:95-96, 30. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:62.

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης. Χαρίσης 2006α:283, 285.

Εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης. Καπαχτσή 2008:22.

*Εναλλακτική αξιολόγηση. Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003:68.

Εναλλακτική αποτίμηση ή αξιολόγηση. Γεωργόπουλος & Λιθοξοΐδου 2006:562. Κωνσταντίνου 2002:37. Μπότσογλου & Παναγιωτίδου 2006:150. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου 2008:157-158. Παντελιάδου & Πατσιοδήμου 2007:5.

Ποιοτική αξιολόγηση. Χαρίσης 2006α:37-47.

Analysis of variance (ANOVA)

*Ανάλυση διακύμανσης. Λαμπράκης 1989.

Ανάλυση μεταβλητότητας. Ψωινός 1999:389-390.

Έλεγχος διακυμάνσεων. Τσάντας κ.ά. 1999:3, 131.

Analytic scoring

*Αναλυτική βαθμολόγηση.

Αναλυτική μέθοδος διόρθωσης. Κασσωτάκης 200110:247.

Μερική μέθοδος διόρθωσης. Δημητρόπουλος 1983:113.