Οδηγός Νηπιαγωγού

1 εγγραφή


Οδηγός Νηπιαγωγού: Οδηγός Νηπιαγωγού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 

Κύριος στόχος του Οδηγού για τον Νηπιαγωγό και των παραρτημάτων του είναι η παρουσίαση του τρόπου διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά πρώιμης ηλικίας (4-6 ετών) στο πλαίσιο της ελληνικής ομογένειας και Διασποράς. Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στον τρόπο εκμάθησης …

Περισσότερα