Αποτελέσματα για: "Φ*"

Βρέθηκαν 13 όροι [1 - 10]

Φαινόμενο του φωτοστέφανου

Βλέπε λήμμα «halo effect».

Φάκελος δειγμάτων εργασίας

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Φάκελος επιδόσεων

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Φάκελος εργασιών

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Φάκελος προόδου

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Φάκελος σταδιοδρομίας

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Φάκελος του παιδιού

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Φάκελος υλικού επίδοσης

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».

Φάκελος υλικού του μαθητή

Βλέπε λήμμα «portfolio (assessment)».