Στατιστικά Πιστοποίησης

3 εγγραφές [1 - 3]


Στατιστικά Πιστοποίησης: Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ελληνομάθειας-Β΄ μέρος
 

Ευσταθιάδης Ευστάθιος, Αντωνοπούλου Νιόβη, Σακελλαρίου Αγγελική, Βαλετόπουλος Φρειδερίκος, Καρακύργιου Μαίρη, Μουμτζή Μαρία & Βικτωρία Παναγιωτίδου, 2006

Το δεύτερο μέρος της μελέτης έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική μέτρηση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν για την πιστοποίηση επάρκειας ελληνομάθειας κατά τις εξεταστικές περιόδους των ετών 200, 2003 και 2004 και, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα που προήλθαν απο την ανάλυση των εξεταστικών ερωτημάτων στις δεκτικές δεξιότητες (βαθμός ευκολίας/δυσκολίας) και παρουσιάζονται στο Α΄ μέρος, να εξετάσει αν τα εξεταστικά θέματα ανταποκρίθηκαν στο σκοπό τον οποίο δομήθηκαν και αν διαθέτουν εγκυρότητα,αξιοπιστία,αντικειμενικότητα και διακριτική ικανότητα.

Περισσότερα


Στατιστικά Πιστοποίησης: Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ελληνομάθειας-Α΄ μέρος
 

Ευσταθιάδης Ευστάθιος, Αντωνοπούλου Νιόβη, Μαζαράκη Δήμητρα, Πρανέντση Κατερίνα & Κυριακή Σπανού, 2006

Το πρώτο μέρος της μελέτης αφορά την καταλληλότητα των εξεταστικών θεμάτων στις δεκτικές δεξιότητες με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων πιστοποίησης ελληνομάθειας, χρήσιμη για τους σχεδιαστές εξεταστικών δοκιμασιών και τους διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δέυτερη.

Περισσότερα


Στατιστικά Πιστοποίησης: Στατιστική ανάλυση για τις δεκτικές δεξιότητες του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του ΚΕΓ
 

Παπαγεωργίου Σπύρος, 2009

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει μια στατιστική ανάλυση των στοιχείων της κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας (για τα επίπεδα Α, Β, Γ και Δ που πλέον μετονομάστηκαν σε Α2, Β1, Β2 και Γ1 αντίστοιχα) που απονέμει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Περισσότερα