Sampling error

*Δειγματοληπτικό σφάλμα. Cohen et al. 2008:158-161. Verma & Mallick 2004:384.

Σφάλμα δειγματοληψίας. Cohen et al. 2008:158-161. Verma & Mallick 2004:384.

Δειγματοληπτικό σφάλμα θεωρείται η απόκλιση του δείγματος από τα χαρακτηριστικά του συνόλου του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται.

Από τη στιγμή που μια έρευνα δεν είναι «απογραφική», είναι προφανές ότι τα «δεδομένα» (data) που θα προκύψουν από αυτή δε θα είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά, δηλαδή δε θα μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν για όλο τον πληθυσμό. Ως εγγενές λοιπόν συστατικό της δειγματοληψίας, το δειγματοληπτικό σφάλμα δεν είναι δυνατό να μηδενιστεί. Μπορεί, ωστόσο, να υπολογιστεί και κατ' επέκταση να ελαχιστοποιηθεί. Το δειγματοληπτικό σφάλμα είναι μετρήσιμο στην περίπτωση της τυχαίας δειγματοληψίας, όπου όλα τα μέλη του πληθυσμού έχουν τις ίδιες πιθανότητες να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Προσδιοριστικοί παράγοντες του μεγέθους και του πλήθους των σφαλμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον ερευνητή είναι: α) η μέθοδος δειγματοληψίας, β) το μέγεθος του δείγματος, γ) η διακύμανση του πληθυσμού. Με άλλα λόγια, όσο αυξάνεται το μέγεθος και η ομοιογένεια του δείγματος, τόσο μειώνεται το δειγματοληπτικό σφάλμα.

Βιβλιογραφία

  • Cohen L., Manion L., Morrison K. (2007). Research Methods in Education. London: Routledge.

  • Cohen L., Manion L., Morrison K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Με­ταίχμιο.
  • Verma G., Mallick K. (2004). Εκπαιδευτική έρευνα. Αθήνα: Γιώργος Δαρδανός - Τυπωθήτω.

  • Wiersma W., Jurs S. (2005). Research methods in education. Boston: Pearson.