Median

*Διάμεσος. Τσοπάνογλου 20102:130.

Διχοτόμος. Τσοπάνογλου 20102:130.

Μέση τιμή. Τσοπάνογλου 20102:130.

Πρόκειται για ένα στατιστικό δείκτη κεντρικής τάσης, που συμβολίζεται με τo «Md», και δεν είναι τίπoτε άλλo από τo βαθμό αριστερά από τoν oπoίo τoπoθετoύνται oι μισoί βαθμoί της κατανoμής, ενώ από τα δεξιά τοποθετούνται oι άλλoι μισoί.

Για να βρούμε τη διάμεσο, διαιρούμε το σύνολο των παρατηρήσεων (στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, τον αριθμό των βαθμών) με το δύο, για να κόψουμε την κατανομή σε δύο ίσα μέρη. Στη συνέχεια βλέπουμε σε ποια βαθμίδα της βαθμολογικής κλίμακας εντάσσεται ο αριθμός που προέκυψε από τη διαίρεση. Αυτή η βαθμίδα είναι η διάμεσος.

Για να γίνει σαφέστερο τι είναι διάμεσος και πώς υπολογίζεται, παραθέτουμε τρία απλουστευμένα παραδείγματα (Τσοπάνογλου 20102:130.):

α) Έστω ότι πρέπει να υπολογιστεί η διάμεσος της βαθμολογίας πέντε μαθητών. Τοποθετούνται οι βαθμοί σε αύξουσα ή σε φθίνουσα σειρά (έστω ότι είναι: 4, 5, 7, 9, 9). Εδώ θεωρείται ο τρίτος βαθμός (δηλαδή το 7) ως διάμεσος, επειδή αφήνει αριστερά του δύο βαθμούς και δεξιά του άλλους δύο.

β) Αν οι βαθμοί ήταν οι εξής έξι: 4, 5, 7, 7, 9, 9, τότε το σημείο ισόρροπης τομής της κατανομής βρίσκεται μεταξύ των δύο 7. Επομένως, η διάμεσος είναι και πάλι το 7.

γ) Αν, όμως, οι βαθμοί ήταν 4, 5, 6, 7, 9, 9, τότε το σημείο τομής τοποθετείται μεταξύ του 6 και του 7. Σε αυτήν την περίπτωση Md = 6,5.

Η διάμεσος θεωρείται καλύτερος δείκτης κεντρικής τάσης από την επικρατούσα τιμή, αλλά λιγότερο καλός (δηλαδή λιγότερο ευαίσθητος σε μικρές αλλαγές των αρχικών δεδομένων) από τον αριθμητικό μέσο ή μέσο όρο.

Βιβλιογραφία

  • Τσοπάνογλου Α. (20102). Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτιση. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη.