ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Λεξικό Τριανταφυλλίδης 

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 

 

Ομάδα Εργασίας: Α΄ έκδοση του Ηλεκτρονικού Κόμβου


Επιστημονικός Yπεύθυνος: I.N. Kαζάζης

Συντονισμός:
Α. Καραμήτρου, Ρ. Τσοκαλίδου, Α. Χατζηδάκη

Εποπτεία Ηλεκτρονικής Υλοποίησης:
Κ. Βεζερίδης


Ομάδα Εργασίας: Β΄ έκδοση της Πύλης για την ελληνική γλώσσα


Επιστημονικός Yπεύθυνος: Δ. Κουτσογιάννης

Μελέτη επανασχεδιασμού του περιβάλλοντος και συντονισμός:
Ι. Χαλισιάνη, Αθ. Ράλλη

Διδακτικό πλαίσιο και προτάσεις:
Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Χαλισιάνη, Αθ. Ράλλη

Τεχνική Υλοποίηση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Φεβ 2008, 17:55