Βιβλιογραφία 

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

Συστηματική καταγραφή με αναλυτικές πληροφορίες ανά μετάφραση/έκδοση 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η βάση δεδομένων για τις μεταφράσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες εξυπηρετεί ανάγκες ενημέρωσης, έρευνας και μελέτης.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για όσους μελετούν ζητήματα σχετικά με την υποδοχή της νεοελληνικής λογοτεχνίας στις άλλες γλώσσες αλλά και τη μετάφραση γενικότερα. Παρέχει πληροφορίες για να μελετηθούν εκδοτικές πρακτικές, μεταφραστικές επιλογές, η λειτουργία και σημασία πολιτικών, κοινωνικών, ιδεολογικών κ.ά. παραμέτρων στο πλαίσιο μιας γλωσσικής ενότητας ή μιας ομάδας μεταφράσεων με κοινά γνωρίσματα κλπ.

Αποτελεί έναν επαρκή οδηγό διερεύνησης της μεταφραστικής τύχης συγγραφέων ή συγκεκριμένων λογοτεχνικών έργων, κειμενικών ειδών, τρόπων γραφής, θεματικών περιοχών, περιόδων της νεοελληνικής λογοτεχνίας κλπ.

Η βάση δεδομένων παρέχει στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για την πραγμάτευση ζητημάτων όπως η αδυναμία αλλά και η προσπάθεια της νεοελληνικής λογοτεχνίας να κινηθεί προς το αναγνωστικό κοινό εκτός των συνόρων της ελληνικής γλώσσας, οι παράμετροι που ενισχύουν ή παρακωλύουν αυτή την προσπάθεια, οι σχέσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας με τις γλωσσικές, λογοτεχνικές, ευρύτερα πολιτισμικές συγχρονικές πραγματικότητες στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο κλπ.

Με τους τρόπους της απλής και της σύνθετης αναζήτησης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις μεταφράσεις έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας στις εξής γλώσσες: βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, ισπανική (καστιλιάνικη, καταλανική, αστουριάνικη, βασκική, γαλικιανή), ιταλική, κροατική, ολλανδική, πορτογαλική, ρουμανική, σερβική, σλαβομακεδονική, σλοβενική και τουρκική.

Καταχωρούνται πληροφορίες για τον συγγραφέα (στην ελληνική και στη γλώσσα μετάφρασης), τον τίτλο (της μετάφρασης, του πρωτοτύπου και μετάφραση του πρώτου στην ελληνική), το κειμενικό είδος, τον μεταφραστή, τον επιμελητή της έκδοσης, τον τόπο και το έτος έκδοσης, τον εκδοτικό οίκο, την εκδοτική σειρά και το τυπογραφείο, τον αριθμό των σελίδων και των αντιτύπων της έκδοσης, το ISBN/ISSN και την τιμή πώλησης. Επίσης, στα στοιχεία καταγραφής περιλαμβάνονται η αναφορά σε δίγλωσση ή μη έκδοση, πρόλογο, εισαγωγή, επίλογο, επίμετρο, σημειώσεις/σχόλια του μεταφραστή, καθώς και σε χρονολόγιο, βιογραφικά, εργογραφικά, βιβλιογραφικά σημειώματα ή καταλόγους. Σε σχέση με τους αποδέκτες των μεταφράσεων-εκδόσεων καταγράφονται το είδος του αναγνωστικού κοινού στο οποίο απευθύνονται και η «προσβασιμότητα» των αναγνωστών: δίνονται στοιχεία για τη διακίνηση/διάθεση στο εμπόριο και στις βιβλιοθήκες. Η καταγραφή συμπληρώνεται με στοιχεία σχετικά με την πληρότητα του μεταφρασμένου κειμένου ή τη σύντμησή του σε σχέση με το πρωτότυπο, καθώς και με την εικονογράφηση και το εξώφυλλο της μετάφρασης-έκδοσης.

Τη βάση δεδομένων πλαισιώνουν κριτικά κείμενα, τα οποία παρουσιάζουν συνοπτικά τις μεταφραστικές τύχες της νεοελληνικής λογοτεχνίας ανά γλώσσα υποδοχής/μετάφρασης. Τα κείμενα αυτά παρατίθενται στην Εισαγωγή.

Τελευταία Ενημέρωση: 20 Ιαν 2014, 9:00