Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

  1. Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσειςΟλοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη / δεύτερη γλώσσα
  2. Διδακτικό εγχειρίδιο: «Από τη λέξη στο κείμενο»Εγχειρίδιο για προχωρημένους μαθητές της νέας ελληνικής• στοχεύει στον γραμματισμό σε ποικίλα κειμενικά είδη και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου