Μελέτες 

  1. Σύγκριση Προγραμμάτων ΣπουδώνΣύγκριση του αναλυτικού προγράμματος πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας του ΚΕΓ με το πρόγραμμα σπουδών για τη γλώσσα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
  2. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ και πιστοποιητικά ελληνομάθειας άλλων φορέων εξωτερικούΑντιστοίχιση των επιπέδων του πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνομάθειας του ΚΕΓ με τα επίπεδα πιστοποιητικών ελληνομάθειας άλλων φορέων (GCSE, GCE, Baccalaureat, Diplomatic Service Language Allowance Examinations (DSLAE))
  3. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ και πιστοποιητικά άλλων γλωσσώνΑντιστοίχιση των επιπέδων της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας με τα επίπεδα πιστοποιητικών άλλων γλωσσών και το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Cambridge, DELF/DALF, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας κ.ά.)
  4. Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ελληνομάθειαςΜελέτη για την καταλληλότητα των εξεταστικών θεμάτων στις δεκτικές δεξιότητες
  5. Ανάλυση λαθών της παραγωγής γραπτού λόγου στις εξετάσεις ελληνομάθειας του ΚΕΓΕξακρίβωση των παραγόντων (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή) που επηρεάζουν την επίδοση των σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας στην παραγωγή γραπτού λόγου