Θεωρία & Ιστορία 

Από την ιστορία των Γραμματικών της νέας ελληνικής 

 

Στην ενότητα αυτή καταχωρίζονται γραμματικές που σήμερα έχουν μόνον ιστορική αξία. Οι Γραμματικές αυτές είναι δυσπρόσιτες έως απρόσιτες, ακόμα και στους ειδικούς μελετητές.

Χάρη στη γενναιοδωρία της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, την οποία ευχαριστούμε θερμά, έχουμε σήμερα την ικανοποίηση να αναρτήσουμε το ψηφιακό αντίγραφο της Μεγάλης Ρωμαίικης Επιστημονικής Γραμματικής του Ψυχάρη, μια Γραμματική με επιστημονικό και ιστορικό ενδιαφέρον, της οποίας σώζονται μόνον ελάχιστα αντίτυπα σε όλη τη χώρα.

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Μάϊ 2013, 14:29