Βιβλιογραφία 

Οδηγός Βιβλιογραφίας Νεοελληνικών Μεταφράσεων της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας 

 

Με τον Οδηγό αυτό επιχειρείται η ηλεκτρονική αναμόρφωση και ο σταδιακός εμπλουτισμός μιας βάσης δεδομένων με νεοελληνικές μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (η οποία είχε αναπτυχθεί πιλοτικά στο πλαίσιο του "Ηλεκτρονικού Κόμβου", 1999–2000).

Προς το παρόν καλύπτονται έξι γένη του αρχαιοελληνικού λόγου (επική, λυρική και δραματική ποίηση, ιστοριογραφία, φιλοσοφία και ρητορική) από τις πρώτες μεταφράσεις σε νεοελληνική γλώσσα κατά τη βυζαντινή εποχή έως σήμερα.

Για κάθε αναφορά καταγράφονται, εκτός από τα βιβλιογραφικά στοιχεία και τις εκδοτικές πληροφορίες, δείγματα μετάφρασης και οι θεωρητικές αρχές του μεταφραστή, ώστε να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος ποιες μεταφράσεις υπάρχουν για ένα αρχαιοελληνικό έργο, αλλά και να έχει πληροφορίες για το είδος της μετάφρασης και τον τρόπο σύνταξής της.

Ο μηχανισμός αναζήτησης των βιβλιογραφικών αναφορών λειτουργεί βάσει: του γραμματειακού γένους/είδους του αρχαιοελληνικού έργου, του ονόματος του συγγραφέα και του τίτλου του αρχαιοελληνικού έργου, του ονόματος του μεταφραστή, της γλώσσας, του τρόπου και του χρόνου σύνταξης της μετάφρασης.

Τελευταία Ενημέρωση: 25 Νοέ 2009, 12:59