ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΓΛΩΣΣΑ

Η ενότητα αυτή της Γλωσσικής Πύλης διαρθρώνεται γύρω από την Ηλεκτρονική Επιτομή των 14 πρώτων τόμων του Λεξικού της Μεσαιωνικής Δημώδους Γραμματείας του ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ Εμμ. Κριαρά, του μεγαλύτερου λεξικογραφικού επιτεύγματος στη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και ενός από τα σημαντικότερα στον τομέα της Μεσαιωνικής Λεξικογραφίας παγκοσμίως. Η Ηλεκτρονική Επιτομή (Α - παραθήκη) προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά, παράλληλα με την ολοκλήρωση της σύνταξης της έντυπης μορφής του Αναλυτικού Λεξικού.

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι της ενότητας. Ο πρώτος, να προσφέρει στο μελετητή της Μεσαιωνικής Ελληνικής μια σειρά από εργαλεία χρήσιμα για τη μελέτη της (βιβλιογραφίες, πληροφορίες για τα δημώδη κείμενα της εποχής, παρουσίαση ηλεκτρονικών διευθύνσεων κλπ.). Ο δεύτερος, και όχι λιγότερο σημαντικός, να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, προσφέροντάς του τη δυνατότητα να παρουσιάσει πληρέστερα την εξέλιξη της ελληνικής με τη βοήθεια των παρεχόμενων γλωσσικών ασκήσεων και των υπόλοιπων on line λεξικών της Γλωσσικής Πύλης.