Θεωρία & Ιστορία 

Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας (2007) 

 

Εισαγωγή

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 20 πολυμεσικές ενότητες που πραγματεύονται θέματα της ιστορίας της ελληνικής μέσα από μια οπτική που αναδεικνύει τόσο τα στοιχεία που η ελληνική, ως εκδοχή του γλωσσικού φαινομένου, μοιράζεται από κοινού με τις υπόλοιπες γλώσσες όσο και εκείνα τα στοιχεία που συγκρότησαν και συγκροτούν την ιδιαιτερότητά της ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικοϊστορικών παραγόντων: Με πλαίσιο κείμενα που θίγουν θεωρητικά ζητήματα για τη φύση του γλωσσικού φαινομένου και δημιουργούν τη θεωρητική σκευή για την προσέγγιση της ιστορίας της γλώσσας γενικότερα, σκιαγραφείται ειδικότερα η ιστορία της ελληνικής: εξετάζεται λεπτομερέστερα η γλωσσική πραγματικότητα της αρχαιότητας (διάλεκτοι, προφορά των αρχαίων ελληνικών, τόνοι και πνεύματα, γραφή και ελληνική γλώσσα, η ελληνιστική κοινή) και παρακολουθούνται οι τύχες της αρχαίας ελληνικής στον νεότερο κόσμο. Περιλαμβάνονται, επιπλέον, κείμενα που αναλύουν τις περιπέτειες του γλωσσικού ζητήματος αλλά και γενικότερα την εμπλοκή της ελληνικής στη συγκρότηση του ελληνικού έθνους.

Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 10:40