ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές 

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία 

Δικτυακοί τόποι και Λογισμικά 

Συγκεντρώνονται σε θεματικούς καταλόγους και παρουσιάζονται οι πηγές για την αρχαιοελληνική γλώσσα, τη γραμματεία και τον πολιτισμό που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (λ.χ. πύλες, κόμβοι, ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων και ειδικά προγράμματα) ή σε μορφή πολυμέσων (λογισμικού και οπτικο-ακουστικών μέσων), με έμφαση σε όσα είναι αξιοποιήσιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Δύο αναλυτικοί κατάλογοι, (α) Θεμάτων και (β) Όρων, διευκολύνουν την εξειδικευμένη αναζήτηση πληροφοριών στις ηλεκτρονικές πηγές αρχαιογνωσίας που παρουσιάζονται.

Σε ξεχωριστές ενότητες καταγράφονται η Βιβλιογραφία σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές αρχαιογνωσίας και οι Προτάσεις αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη μελέτη και διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.

Στόχος του Οδηγού είναι να προσφέρει βοήθεια στη διαχείριση του όγκου των ηλεκτρονικών πληροφοριών για τα κλασικά γράμματα καθώς και κριτήρια αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αρχαιογνωστικών προϊόντων ως προς τη μέθοδο προσέγγισης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, τον βαθμό επιστημονικής τεκμηρίωσής τους, την παιδαγωγική τους αξία και τη συμβολή τους στην αρχαιομάθεια.

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Μάϊ 2010, 11:06