Εργαλεία 

Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων 

 

Το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων αποτελείται από τρία κύρια μέρη:

  • το σώμα κειμένων της Εφημερίδας "Τα Νέα"
  • το σώμα κειμένων της Εφημερίδας "Μακεδονία"
  • και τέλος το σώμα κειμένων των διδακτικών βιβλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Το υλικό είναι ομαδοποιημένο βάσει του αντικειμένου του άρθρου (π.χ. Πολιτικά, Οικονομικά, Αθλητικά κλπ.), ανά σώμα. Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό από τα σώματα κειμένων με τις εξής επιλογές σε κάθε συνδυασμό:

  • Αναζήτηση σε ένα μόνο ή σε όλα τα σώματα.
  • Προβολή μόνο σε επίπεδο πρότασης, παραγράφου ή ολοκλήρου του άρθρου στο οποίο εμφανίζεται η συγκεκριμένη λέξη.
Τελευταία Ενημέρωση: 18/07/2006 12:57