Ηλεκτρονικά Περιοδικά 

  1. Γλωσσικός ΥπολογιστήςΠεριοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή (1999-2000)
  2. ΓλωσσολογίαΗ Γλωσσολογία είναι ένα ετήσιο ελληνικό περιοδικό Γενικής και Ιστορικής Γλωσσολογίας, το οποίο εστιάζει στη συγχρονία και τη διαχρονία της Ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, δημοσιεύει μελέτες γενικότερης θεωρητικής, εφαρμοσμένης και διαγλωσσικής έρευνας.