Βιβλιογραφίες 

  1. Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσεςΣυστηματική καταγραφή με αναλυτικές πληροφορίες ανά μετάφραση/έκδοση
  2. Λογοτεχνικές μεταφράσεις προς τη νέα ελληνικήΗ μεταφραστική παραγωγή του μείζονος ελληνισμού την περίοδο 1880-1930
  3. Νεοελληνικά διηγήματα (1974 κ.ε.)
  4. Λογοτεχνικά περιοδικά (1974 κ.ε.)
  5. Περί μετάφρασης