Εργαλεία 

Hλεκτρονικά Λεξικά 

 

Tα Hλεκτρονικά Λεξικά παρέχουν όλες τις πολύτιμες για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή πληροφορίες (λεξιλογικές, σημασιολογικές και σχετικές με τη χρήση της γλώσσας), τις οποίες παρέχουν και τα παραδοσιακά λεξικά, ενώ ταυτόχρονα τις καθιστούν περισσότερο εύχρηστες και ελκυστικές.

Tα ηλεκτρονικά λεξικά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης είτε να επιλέγει τις πληροφορίες εκείνες που χρειάζεται για κάθε λήμμα είτε να έχει ολόκληρο το άρθρο στη διάθεσή του.

Tα τέσσερα λεξικά, επιλεγμένα για τον πλούτο, την επιστημονικότητα και το εύρος τους, συμπληρώνονται με σώματα κειμένων που παρέχουν στον εκπαιδευτικό ένα ακόμη ευρύτερο και ζωντανό φάσμα παραδειγμάτων για τη χρήση των λημμάτων. Δυνατή είναι, επίσης, η παράλληλη χρήση των λεξικών.

Tέλος, λεξικογραφικές ασκήσεις εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που παρέχει ο υπολογιστής και ανάγουν τα λεξικά σε ένα σχολικό βοήθημα πολλαπλών και σημαντικών διαστάσεων.

Τελευταία Ενημέρωση: 24/03/2008 11:41