Ανθολογίες 

Παλαιότερες Ανθολογίες Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Δ. Κ. Κοκκινάκης (Πανελλήνιος Ανθολογία, 1899), Ι. Πολέμης (Λύρα, 1923), Τ. Άγρας (Οι νέοι, 1922), Α. Δ. Παπαδήμας (Οι νέοι διηγηματογράφοι, 1923) 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται σε σαρωμένη μορφή (scanned) τέσσερις ανθολογίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας, πλαισιωμένες από αναλυτικές κατατοπιστικές εισαγωγές:

  • α) Πανελλήνιος ανθολογία ήτοι απάνθισμα των εκλεκτοτέρων ελληνικών ποιημάτων του Δημητρίου Κ. Κοκκινάκη, Αθήνα 1899
  • β) Λύρα. Ανθολογία της νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως του Ιωάννη Πολέμη, Αθήνα 1910
  • γ) Οι νέοι. Εκλογή από το έργο των νέων Ελλήνων ποιητών 1910-1920, του Τέλλου Άγρα, Αθήνα 1922
Τελευταία Ενημέρωση: 02 Φεβ 2007, 15:27